26. týden v mezidobí (1. až – 8. říjen 2023)

Ohlášky Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Minulá sbírka určená na charitu vynesla celkem 8906 Kč a 25,15 € (z toho v Ostrově se vybralo 6896  Kč, 22 € a v Jáchymově 2010 Kč, 3,15 €). Všem dárcům děkujeme! Přihlášky na výuku náboženství je možné si vyzvednout ve farní...

25. týden v mezidobí (24. až 30. září 2023)

Ohlášky Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Minulý týden sbírka vynesla celkem 5603 Kč (z toho v Ostrově se vybralo 2131 Kč, v Jáchymově 1700 Kč a zbylých 1772 Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme! Srdečně...

Personální změny v ostrovské farnosti

V úterý 19. září 2023 se uskutečnilo rozšířené zasedání pastorační a ekonomické rady za účasti plzeňské biskupa Mons. Tomáše Holuba. Důvodem návštěvy bylo oficiální oznámení o personálních změnách v Ostrovské farnosti. V Ostrovské farnosti již nadále nebude působit...

24. týden v mezidobí (17. až 23. září 2023)

Ohlášky Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 6232 Kč (z toho v Ostrově se vybralo 2658 Kč, v Jáchymově 2700 Kč a zbylých 874 Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme! Za týden v...