5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (týden od 28. dubna do 5. května 2024)
28. dubna                     5. neděle velikonoční  Ostrov                     830 – mše svatá za farnost                 
Jáchymov           1000 – mše svatá
Hroznětín              1130 – mše svatá
29.dubna                    pondělíSvátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
30.dubna                        úterý
1. května                       středa  Jáchymov              1600 – mše svatá
Ostrov                    1800 – mše svatá
2. května                      čtvrtek Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církveOstrov                    1800 – mše svatá                                po mši svaté eucharistická adorace
3.  května                       pátek Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů   První pátek v měsíci  Ostrov        1700 – tichá eucharistická adorace –                                                               možnost svátosti smíření                       
1740 – pobožnost k         Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu                          
1800 – mše svatá
4.  května                     sobota  Horní Blatná          1500 – mše svatá  
5.  května               6. neděle velikonoční Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanůmOstrov                     830 – mše svatá za farnost                     
Jáchymov              1000 – mše svatá

www.farnostostrov.cz

OHLÁŠKY

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Minulý týden sbírka vynesla celkem 6 463,- Kč. (z toho v Ostrově se vybralo 3 163,- Kč. A v Jáchymově 1 170,- Kč, zbylých 2 130,-   Kč. bylo vybráno na ostatních místech, kde byla sloužena mše svatá s nedělní platností). Všem dárcům děkujeme. Za týden v neděli se koná celostátní účelová sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.

Tento týden nebude mše svatá v úterý v Ostrově, v sobotu v kapli sv. Rodiny a v neděli v Hroznětíně.

V pátek je první pátek v měsíci. Od 17 h. bude eucharistická adorace a možnost svatosti smíření. V 17:40 h. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

Příští neděli tj. 5.5. se bude konat celostátní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům. Předem děkujeme za vaši štědrost.

Všechny farníky, kteří ještě uvažuji o cestě do Rastattu prosíme, aby se co nejrychleji – nejpozději však do konce dubna přihlásili. Už přihlášené osoby, prosíme o zaplaceni ve farní kanceláři účastnického poplatku ve výši 1500,- Kč. Děkujeme všem, kteří už tak učinili.

O víkendu od 31. května do 2. června se budou konat na faře v Perninku rekolekce pro ženy. Bližší informace najdete na farní nástěnce a na webových stránkách farnosti.

Večer chval se bude konat v naši farnosti příští pondělí 6 května v 18 h.

Letošní pout’ k Panne Marii Věrné se bude konat v neděli 12 května. Ve stejném terminu město Ostrov pořádá „Klášterní slavnosti“.

 Podrobný rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

www.farnostostrov.cz