Kněží

Římskokatolická farnost Ostrov a Jáchymov
P. Petr Hruška

P. Petr Hruška

administrátor farnosti

tel.: +420 608 656 557
email: hruska@bip.cz

Generální vikář Plzeňské diecéze

P. Krzysztof Dędek

P. Krzysztof Dędek

pomocný duchovní

tel. 731619702
mail: dedek@bip.cz

Pomocný duchovní ŘKF Ostrov a Jáchymov.

Pocházím z Polska. Kněžské svěceni jsem přijal v roce 1989 v Katowicích. Od roku 2000 působím v plzeňské diecézi. Od 1.8.2021 jako farář ŘKF Ostrov a Jáchymov.

P. Marek Hric

(2005 - 2021) administrátor ŘKF Ostrov a Jáchymov

Jáhen Bystrík Feranec

(26.8 -30.9 2017)

P. Milan Geiger

(2015-2017) farní vikář (do 6.8.2016 jako jáhen)

P. Wojciech Kaczmarek

OFMCap (2013/2015 – farní vikář „kaplan“)

P. Wojciech Pelowski

(2009/2010 – jáhen, 2010/2012 – kaplan a rektor kostela v Jáchymově)

P. Pavel Frývaldský

(2007/8 – jáhen, 2008/9 – kaplan)

Maciej Gozdzik

(pastorační asistent) 2006 – 2008

P. Pavel Petrašovský

(2005/6 – jáhen, 2006/7 – kaplan)

P. Józef Frelich

(Administrátor; Ostrov, Hroznětín, Radošov, Velichov, Bor u KV, Děpoltovice, Stráž nad Ohří) 2001 – 2005

P. Šimon Polívka

(kaplan)

P. František Krásenský SJ

(Farář; Jáchymov, Boží Dar, Krásný Les, Rýžovna) + 2005

P. Jiří Majkov

(Ostrov) 1994 – 2001

P. Miroslav Brtva

1990 – 1994

P. Jiří Hájek

1985 – 1990

P. Michael Slavík

1983 – 1985

P. ThDr. Josef Novák

1946 – 1983

P. Mons. Bok

1946

P. Rudolf Salzer

(kaplan) – 1946