V úterý 19. září 2023 se uskutečnilo rozšířené zasedání pastorační a ekonomické rady za účasti plzeňské biskupa Mons. Tomáše Holuba. Důvodem návštěvy bylo oficiální oznámení o personálních změnách v Ostrovské farnosti.

V Ostrovské farnosti již nadále nebude působit otec Patrik Koval. Více viz odkaz

https://www.bip.cz/cs/novinky/2023-09-vyjadreni-biskupa-ksituaci-p-patrika-kovaa

Otec biskup přijal rezignaci z rukou P. Kryštofa Dędeka na úřad faráře v Ostrově a okrskového vikáře vikariátu Karlovy Vary. Dokud nebude stanoveno jinak, k 1. 10. 2023 jej ustanovuji výpomocným duchovním v římskokatolické farnosti Ostrov. Administrátorem excurrendo římskokatolické farnosti Ostrov jmenuje generálního vikáře Petra Hrušku. Více viz odkaz

https://www.bip.cz/cs/novinky/2023-09-vyjadreni-biskupa-ksituaci-r-d-krzysztofa-ddeka