Knihovna

Římskokatolická farnost Ostrov a Jáchymov

Nabídka

Farní knihovna sv. Anny

Otevírací doba

čtvrtek – 16:00 až 18:00
neděle – 9:30 až 10:30

Rok, kdy zemřel můj otec

Leo Fijen, Anselm Grün

Pozoruhodné dopisy, které si oba autoři v jednom roce napsali. Úryvky z některých listů jsme si mohli přečíst i v našem farním zpravodaji.

Novéna k Panně Marii rozvazující uzly

Vojtěch Kodet

Devítidenní modlitba k Panně Marii, která dokáže svou přímluvou rozmotat jakkoliv složité životní zádrhele – uzly, které se nám často zdají až neřešitelné.

Věda, víra, Darwinová teorie a stvoření podle knihy Genesis

Marek Vácha

Velmi zajímavý pohled vědce a zároveň teologa-kněze na vztah biblické výpovědi a moderní vědy. Jak člověk, jako obraz Boží, má dostát svému zadání na zemi?

Výstup na horu manželství

Elias Vella

Kromě ideálu manželství se autor zabývá problémy, s kterými se manželé nejčastěji setkávají: malá komunikace, nevěra, neodpuštětní, problémy v oblasti sexuality.

Strašidelné město

Zuzana Holasová

Neobvyklý příběh pro děti o sedmiletém Jankovi, putujícím do země Hračkanie pro něco, co ztratil, a pak zjistil jak je to důležité. Bohatě ilustrováno.

Neumělcům života

Marek Vácha

Kniha je psána v návaznosti na předchozí titul. Rozvíjí danost, že Bůh-Tvůrce tvoří tvůrce. Jsme v naplňování tohoto Božího daru všichni umělci? či neumělci?

Vychoval mě gangster

P. René-Luc

Autobiografická kniha patera René-Luca, napsaná velmi zajímavě a poutavě. Tento francouzský kněz byl hvězdou letošní Charismatické konference v Brně, kde přednášel.

Jak potěšit zpovědníka

Aleš Opatrný

Svátost smíření je skvělá! Patří mezi sedm svátostí – velkých darů přinášejících požehnání. A pater Opatrný byl mnohokrát svědkem toho, jaká uzdravení a přímo zázraky přinesla.

Ostatní knihy uvidíte přímo v knihovně.