Ostrovská farnost má nový erb

Ostrovská farnost má nový erb

Erby již od středověku slouží k identifikaci osob, rodu, města nebo území. Stejně je tomu u jednotlivých farností římskokatolické církve. Takovýto erb zpravidla obsahuje symboly, které odkazují na patrony, historii nebo charakter farnosti. Erb ostrovské farnosti...
HUDEBNÍ VÁNOCE V OSTROVĚ

HUDEBNÍ VÁNOCE V OSTROVĚ

Pondělí 25. prosince 2023,15:00 hod. kostel sv. Michaela v Ostrově HEJ MISTŘE! ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ Nejznámější vánoční mše v podání Karlovarského pěveckého sboru pod vedením sbormistra Jana Rezka. Úterý 26. prosince 2023, 15:00 hod., kostel sv. Michaela v Ostrově ORBIS...

26. týden v mezidobí (1. až – 8. říjen 2023)

Ohlášky Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Minulá sbírka určená na charitu vynesla celkem 8906 Kč a 25,15 € (z toho v Ostrově se vybralo 6896  Kč, 22 € a v Jáchymově 2010 Kč, 3,15 €). Všem dárcům děkujeme! Přihlášky na výuku náboženství je možné si vyzvednout ve farní...