Klášterní slavnosti jsou součástí ostrovského kulturního života od roku 2009. Jejich novodobé pojetí volně navazuje na 300 let starou tradici mariánských poutí u příležitosti svátku Panny Marie, Prostřednice všech milostí, který připadá na 8. května. Ikonou oslav je milostná soška Panny Marie Věrné, kterou do Ostrova přivezla ze saského Ebstorfu Anna Magdalena Sasko-Lauenburská (babička Franzisky Sibylly Augusty) v roce 1492. Od roku 2019 na původní tradici akce odkazuje průvod z kostela sv. Michaela archanděla a Panny Marie Věrné do klášterního kostela Zvěstování Panny Marie. V čele procesí se nese kopie sošky P. Marie Věrné. Od roku 2022 se snažíme v rámci programu Klášterních slavností nabídnou také duchovní hudební program s podtitulem Budiž světlo, budiž hudba.

Neděle 12. května 2024, kostel sv. Michaela a P. Marie Věrné

09:00 Poutní mše sv. v kostele sv. Michaela archanděla a P. Marie Věrné
10:00 Slavnostní průvod do klášterního kostela Zvěstování Panny Marie s požehnáním městu
14:00 ELEGANCE synth|pop|rock a hosté, hudební pohlazení 
16:00 Vojtěch Přiklopil – varhanní koncert, skladby barokních a renesančních mistrů

Program v kostele se doplňuje s programem v Klášterní zahradě. Věříme, že si sváteční den jaksepatří užijete.

Marek Poledníček
člen pastorační rady Římskokatolické farnosti v Ostrově