Ohlášky

Římskokatolická farnost Ostrov a Jáchymov

Ohlášky

Zde naleznete informace o místě a čase dalších bohoslužeb, o připravovaných akcích a jiná důležitá oznámení.

P. Krzysztof Dędek

P. Krzysztof Dędek

1. NEDĚLE ADVENTNÍ (týden od 27. listopadu do 4. prosince 2022)

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 6 578,- Kč  (v Ostrově se vybralo 3 147 ,- Kč v Jáchymově 2 333,- Kč a na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá, 1 098,- Kč). Všem dárcům děkujeme!

Slavnost Ježíše Krista Krále (týden od 20. listopadu do 27. listopadu 2022)

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli byla určena na podporu katolických médií a vynesla celkem 7 098,- Kč   ( v Ostrově se vybralo  3 755 ,- Kč v Jáchymově 1 713,- Kč a 1 630,- Kč na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá). Všem dárcům děkujeme!

Děkuji všem, kteří se včera zapojili do farní brigády v pensionu na Božím Daru.

33. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 13. listopadu do 20. listopadu 2022)

Děkujeme za dary do dnešní sbírky, která je určena na podporu katolických médií. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 6 043,- Kč ( v Ostrově se vybralo  2 969 ,- Kč v Jáchymově 1 974,- Kč a 1100,- Kč na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá). Všem dárcům děkujeme!

Všechny, kteří by se rádi pozastavili nad evangeliem na příští neděli, zveme v úterý po mši svaté na biblické společenství.

32. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 6. listopadu do 13. listopadu 2022)

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 6 870,- Kč ( v Ostrově se vybralo  3 220 ,- Kč v Jáchymově 3 650,- Kč a 0,- Kč na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá). Příští neděli bude sbírka na podporu katolických médií. Všem dárcům děkujeme!

31. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 30. října do 6. listopadu 2022)

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli na misie vynesla celkem 7 614,- Kč ( v Ostrově se vybralo  6 099 ,- Kč v Jáchymově 1 015,- Kč a 500,- Kč na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá). Na  misijním jarmarku se celkem vybralo 11 786,- Kč. Děkuji dětem a všem, kteří se do akce zapojili. V letošním roce chceme, kromě podpory Papežského Misijního díla, podpořit konkrétně sestru Olgu Landrovou, která pracuje na Kubě. Na faru můžete donést  nepotřebné leky, které pošleme na Kubu.

30. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 23. října do 30. října 2022)

Děkujeme za dary do dnešní sbírky, která je určená na misie. V letošním roce chceme, kromě podpory Papežského Misijního díla, podpořit konkrétně sestru Olgu Landrovou, která pracuje na Kubě. V Ostrově a Jáchymově po mši svaté bude misijní jarmark, který připravily děti, které chodí na výuku náboženství.

28. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 9. října do 16. října 2022)

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli, určená na charitu, vynesla celkem 5 611,-Kč (v Ostrově se vybralo 2 727 ,-Kč, v Jáchymově 1 482,-Kč a 1 402,-Kč na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá). Všem dárcům děkujeme!

Všechny, kteří by se rádi pozastavili nad evangeliem na příští neděli, zveme v úterý po mši svaté na biblické společenství.

27. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 2. října do 9. října 2022)

Děkujeme za dary do dnešní sbírky, která je určena na charitu. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 9 016,- Kč ( v Ostrově se vybralo  7 889 ,- Kč v Jáchymově 1 127,- Kč). Všem dárcům děkujeme.

V úterý po mši svaté zveme na biblické společenství. Tradičně se bude rozebírat evangelium na příští neděli.

Ve středu 5.října zahájíme vyučovaní náboženství pro děti výletem do dolu Mauritius spolu s rodiči. Sraz u fary v Ostrově v 15:30. Ve stejný den tzn. ve středu od 19h. se skuteční na faře v Ostrově setkaní Pastorační rady farnosti.

26. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 25. září do 2. října 2022)

Děkujeme za dary do dnešní sbírky, která je určena na zaplaceni nákladu za elektřinu. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 7 043,- Kč ( v Ostrově se vybralo  2 660 ,- Kč v Jáchymově 3 616,- Kč a 767,- Kč na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá). Všem dárcům děkujeme. Za týden bude sbírka na charitu.

Dnes od 15h zveme do kostela na koncert –  Manželé Radovi & skupina Elegance. 

25. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 18. září do 25. září 2022)

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 8 011,- Kč ( v Ostrově se vybralo  2 858 ,- Kč v Jáchymově 4 763,- Kč a 390,- Kč na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá) všem dárcům děkujeme.

Za týden budeme slavit Michaelskou pouť. Slavnostní Poutní mše svatá bude v 9h v Ostrově. Od 15h zveme do kostela na koncert –  Manželé Radovi & skupina Elegance.