Ohlášky

Římskokatolická farnost Ostrov a Jáchymov

Ohlášky

Zde naleznete informace o místě a čase dalších bohoslužeb, o připravovaných akcích a jiná důležitá oznámení.

P. Krzysztof Dędek

P. Krzysztof Dędek

27. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 2. října do 9. října 2022)

Děkujeme za dary do dnešní sbírky, která je určena na charitu. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 9 016,- Kč ( v Ostrově se vybralo  7 889 ,- Kč v Jáchymově 1 127,- Kč). Všem dárcům děkujeme.

V úterý po mši svaté zveme na biblické společenství. Tradičně se bude rozebírat evangelium na příští neděli.

Ve středu 5.října zahájíme vyučovaní náboženství pro děti výletem do dolu Mauritius spolu s rodiči. Sraz u fary v Ostrově v 15:30. Ve stejný den tzn. ve středu od 19h. se skuteční na faře v Ostrově setkaní Pastorační rady farnosti.

26. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 25. září do 2. října 2022)

Děkujeme za dary do dnešní sbírky, která je určena na zaplaceni nákladu za elektřinu. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 7 043,- Kč ( v Ostrově se vybralo  2 660 ,- Kč v Jáchymově 3 616,- Kč a 767,- Kč na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá). Všem dárcům děkujeme. Za týden bude sbírka na charitu.

Dnes od 15h zveme do kostela na koncert –  Manželé Radovi & skupina Elegance. 

25. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 18. září do 25. září 2022)

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 8 011,- Kč ( v Ostrově se vybralo  2 858 ,- Kč v Jáchymově 4 763,- Kč a 390,- Kč na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá) všem dárcům děkujeme.

Za týden budeme slavit Michaelskou pouť. Slavnostní Poutní mše svatá bude v 9h v Ostrově. Od 15h zveme do kostela na koncert –  Manželé Radovi & skupina Elegance. 

24. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 11. září do 18. září 2022)

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 7 027,- Kč ( v Ostrově se vybralo  2 695 ,- Kč v Jáchymově 2 812,- Kč a 1 512,- Kč na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá) všem dárcům děkujeme.

Rodiče, kteří mají zájem o výuku náboženství svých dětí prosíme, aby je přihlásili a přihlášky odevzdali nejpozději do 15.9.2021. Přihlášky jsou k dispozici v zákristii  nebo v kanceláři farnosti.

23. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 4. září do 11. září 2022)

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 8 732,- Kč ( v Ostrově se vybralo 3 035 ,- Kč v Jáchymově 4 797,- Kč a 900,- Kč na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá) všem dárcům děkujeme.

Začal novy školní rok. Přejeme všem žákům a učitelům hodně božího požehnáni. Rodiče, kteří mají zájem o výuku náboženství svých dětí prosíme, aby je přihlásili a přihlášky odevzdali nejpozději do 10.9.2021. Přihlášky jsou k dispozici v zákristii nebo v kanceláři farnosti.

22. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 28. srpna do 4. září 2022)

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 9 922,- Kč ( v Ostrově se vybralo  4 420 ,- Kč v Jáchymově 4 487,- Kč a 1 015,- Kč na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá) všem dárcům děkujeme.

V  pátek 2 září v 19h zveme na první setkání farníků po prázdninách. V 19h se bude v sálu na faře v Ostrově promítat film Farářův konec.

21. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 21. srpna do 28. srpna 2022)

Děkujeme za dary do dnešní sbírky, která je určená na bohoslovce. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 15 150,- Kč ( v Ostrově se vybralo  2 878 ,- Kč v Jáchymově 8 128,- Kč a 4 144,- Kč na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá) všem dárcům děkujeme.

Upozorňujeme, že v sobotu 24. září se bude v Ostrově konat duchovní seminář z názvem „Otcovo srdce“.

20. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 14. srpna do 21. srpna 2022)

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 9336,- Kč a 8,50 Eur   (V Ostrově se vybralo  3 630 ,- Kč v Jáchymově 5706,- Kč. Všem dárcům děkujeme.

V pondělí 15 srpna na slavnost Nanebevzetí Panny Marie mše svaté v 16h. v Jáchymově a v 18h. v Ostrově.

19. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 7.srpna do 14. srpna 2022)

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 12 094,- Kč    (V Ostrově se vybralo  2 951 ,- Kč v Jáchymově 6 268,- Kč. Zbylých   2 875,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

18. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 31.července do 7. srpna 2022)

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 8 683,- Kč    (V Ostrově se vybralo  2 571 ,- Kč v Jáchymově 5 133,- Kč. Zbylých   979,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.