Ohlášky

Římskokatolická farnost Ostrov a Jáchymov

Ohlášky

Zde naleznete informace o místě a čase dalších bohoslužeb, o připravovaných akcích a jiná důležitá oznámení.

P. Krzysztof Dędek

P. Krzysztof Dędek

Slavnost seslání Ducha svatého (týden od 28. května do 4. června 2023)

Minulý týden sbírka na diecézi vynesla celkem 5 954,- Kč (z toho v  Ostrově se vybralo 2 974,- Kč, v Jáchymově 2 040,- Kč a zbylých 940,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

Dnes (v neděli) zveme na poslední májovou pobožnost do Einsiedelnské kaple od 16:30 h.

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (týden od 21. do 28. května 2023)

Minulá sbírka byla určena na pomoc pronásledovaným křesťanům a vynesla celkem 8 958,- Kč. a 37,50 € (z toho v  Ostrově se vybralo
4 856,- Kč a 5 €, v Jáchymově 3 137,- Kč a 32,50 € zbylých 965,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

Dnes (v neděli) zveme na májovou pobožnost spojenou ze Svatodušní Novenou do Einsiedelnské kaple od 16:30 h.

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (týden od 14. do 21. května 2023)

Dnešní sbírka je určena na pomoc pronásledovaným křesťanům. Příští týden sbírka bude určena na naší diecézi. Děkujeme za všechny Vaše dary! Sbírka minulou neděli vynesla celkem 9 600,- Kč a 16 € (z toho v Ostrově se vybralo
3 554,- Kč a 2 €, v Jáchymově 4 870,- Kč a zbylých 1 176,- Kč a 14 € bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (týden od 7. do 14. května 2023)

Sbírka minulou neděli vynesla celkem 10 358,- Kč (z toho v Ostrově se vybralo
3 917,- Kč, v Jáchymově 4 600,- Kč a zbylých 1 841,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

Dnes, v neděli, zveme na májovou pobožnost od Einsiedelnské kaple od 16:30 h.

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (týden od 30. dubna do 7. května 2023)

Sbírka minulou neděli vynesla celkem 8 827,- Kč (z toho v Ostrově se vybralo
3 753,- Kč, v Jáchymově 3 346,- Kč a zbylých 1 728,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

V úterý zveme od 19 h. na biblické společenství.

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (týden od 23.do 30. dubna 2023)

Sbírka minulou neděli vynesla celkem 6 754,-Kč (z toho v Ostrově se vybralo
3 015,- Kč, v Jáchymově 2 974,- Kč a zbylých 805,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

Naše farnost organizuje v terminu 24. až 30. zářÍ 2023 poutní zájezd do Itálie. Hlavním cílem je Assisi, město sv. Františka a sv. Kláry. Navštívíme také Padovu, Luccu, Pisu, Sienu, San Gimignano, Casciu a Gubbio a místa spjatá ze sv. Antonínem, sv. Kateřinou Sienskou a sv. Ritou. Máme zajištěný odborný doprovod historika uměni PhDr. Jaroslava Sojky Ph.D. Cena zájezdu je 10 400 Kč. Podrobnosti na webových stránkách a na plakátku.   Přihlásit se můžete osobně ve farní kanceláři nebo na farní email farnost.ostrov@bip.cz

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (týden od 16. dubna do 23. dubna 2023)

Velkopáteční sbírka na svatou zemi vynesla celkem 2080,- Kč. Sbírka na Hod Boží velikonoční vynesla celkem 11 597,-Kč (z toho v Ostrově se vybralo 3 483,- Kč, v Jáchymově 4 800,- Kč a zbylých 3 314,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

6. NEDĚLE POSTNÍ – VELIKONOCE (týden od 2. do 10. dubna 2023)

Dnešní sbírka je určena na náklady spojené s přípravou Velikonočních svátků. Děkujeme za vaši finanční podporu a děkujeme za dary do pokladničky na květinovou výzdobu Božího hrobu a celého kostela o Velikonocích. Sbírka na Velký pátek je určena na Svatou zemi. Minulou neděli sbírka vynesla celkem 6 459,- Kč. Z toho v Ostrově se vybralo 3 659,- Kč a v Jáchymově 644,- Kč. Zbylých         2 156,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté.

5. TÝDEN POSTNÍ (týden od 26. března do 2. dubna 2023)

Dnešní sbírka je určena na květinovou výzdobu kostela o velikonočních svátcích.

Minulou neděli sbírka vynesla celkem 7 626,- Kč (z toho v Ostrově se vybralo 4 250,- Kč, v Jáchymově 2 280,- Kč a zbylých 1 087,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

Dnes (v neděli) zveme do kostela v Ostrově v 17 h. na křížovou cestu.

4. TÝDEN POSTNÍ (týden od 19. do 26. března 2023)

Dnešní sbírka je určena na květinovou výzdobu kostela o velikonočních svátcích. Minulou neděli sbírka vynesla celkem 7 400,- Kč (z toho v Ostrově se vybralo 2 327,- Kč, v Jáchymově 2 343,- Kč a zbylých 2 730,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

Dnes (v neděli) zveme do kostela v Ostrově v 17 h. na křížovou cestu.