Ohlášky

Římskokatolická farnost Ostrov a Jáchymov

22. neděle v mezidobí (4. až 10. září 2023)

Akcí tohoto týdne je tradiční diecézní pouť v Teplé s mottem QUO VADIS Plzeňská diecéze. V ohláškách se kromě pořadu bohoslužeb dozvíte také základní informace o výuce náboženství v Ostrově.

21. neděle v mezidobí (27. srpna až 3. září 2023)

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Minulý týden byla sbírka určena na podporu Arcibiskupského semináře v Praze. Vynesla celkem 7 591,-Kč (z toho v Ostrově se vybralo 2 166,- Kč, v Jáchymově 3 700,- Kč a zbylých 1 725,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme!

Za týden končí prázdniny, proto se 2. září v 18 h. bude naposledy sloužit mše svatá v kostele na Božím Daru.

20. neděle v mezidobí (týden od 20. do 27. srpna 2023)

Děkujeme za dary do dnešní sbírky, která je určená na podporu Arcibiskupského semináře v Praze. Minulý týden sbírka vynesla celkem 15 187,-Kč (z toho v Ostrově se vybralo 6 765,- Kč, v Jáchymově 6 600,- Kč a zbylých 1 822,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme!

19. neděle v mezidobí (týden od 13. do 20. srpna 2023)

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Minulý týden sbírka vynesla celkem 14 015,-Kč (z toho v Ostrově se vybralo 2 785,- Kč, v Jáchymově 7 700,- Kč a zbylých 3 530,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme! Příští neděli 20. srpna bude sbírka určená na podporu Arcibiskupského semináře v Praze.

V úterý je slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Z toho důvodu se bude tento týden mše svatá v Jáchymově sloužit v úterý a ne ve středu.

17. neděle v mezidobí (týden od 30. července do 6. srpna 2023)

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Minulý týden sbírka vynesla celkem 10 418,-Kč (z toho v Ostrově se vybralo 2 933,- Kč, v Jáchymově 4 700,- Kč a zbylých 2 785,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme!

V pátek je „první pátek v měsíci“ a zároveň památka sv. Jana Marie Vianneye. Od 17 h. tichá eucharistická adorace a možnost svátosti smíření. V 17:40 h. pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a v 18 h. mše svatá.