Ohlášky

Římskokatolická farnost Ostrov a Jáchymov

Ohlášky

Zde naleznete informace o místě a čase dalších bohoslužeb, o připravovaných akcích a jiná důležitá oznámení.

P. Krzysztof Dędek

P. Krzysztof Dędek

4. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 29. ledna do 5. února 2023)

Minulou neděli byla sbírka na podporu biblického apoštolátu a vynesla celkem 5 590,- Kč (z toho v Ostrově se vybralo 2 783,- Kč, v Jáchymově 1 449,- Kč;
zbylých 1 358,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

Letošní Tříkrálová Sbírka v našem městě a přilehlých obcích vynesla celkem 104 234,-Kč. V kasičkách, které byly umístněny v naší farnosti a v našich kostelích, bylo vybráno celkem 14 488,-Kč. Dále se vybralo v Perninku 6 727,- Kč, v Horní Blatné 8 223,- Kč, v Hroznětíně 29 558,- Kč, ve Velichově 5 408,- Kč a v Merklíně 12 094, – Kč.  Všem dárcům děkujeme.

3. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 22. ledna do 29. ledna 2023)

Dnes je Neděle Božího Slova. Sbírka je určena na podporu biblického apoštolátu.

Minulou neděli sbírka vynesla celkem 6 226,- Kč (z toho v Ostrově se vybralo 3 180,- Kč a v Jáchymově 1 436,- Kč a zbylých 1 610,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

2. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 15.do 22. ledna 2023)

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na potřeby farnosti. Minulou neděli sbírka vynesla celkem 6 742,- Kč (z toho v Ostrově se vybralo 2 768,- Kč, v Jáchymově 2 559,- Kč a zbylých 1 775,- Kč bylo vybráno
na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

1. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 8. do 15. ledna 2023)

Děkujeme za Vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na potřeby farnosti. Minulou neděli sbírka vynesla celkem 10 286,- Kč (z toho v Ostrově se vybralo 3 429,- Kč, v Jáchymově 1 725,- Kč a zbylých 5 132,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

Po mši svaté můžete přispět na Tříkrálovou sbírku do označené kasičky zde v kostele.

Doba Vánoční (týden od 1. ledna 2023 do 8. ledna)

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 9 716,- Kč. Všem dárcům děkujeme!

Zveme dnes (v neděli) v 16.30 h. do kostela v Ostrově na pobožnost u jeslí se zpěvem koled.

V úterý po mši svaté zveme na biblické společenství. Tradičně se bude rozebírat evangelium na příští neděli.

DOBA VÁNOČNÍ (od 24. prosince 2022 do 1. ledna 2023)

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Ta minulou neděli vynesla celkem
5 916,- Kč  (v Ostrově se vybralo 2 390,- Kč, v Jáchymově 2 326,- Kč a na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá, 1200,- Kč). Všem dárcům děkujeme!

Zveme dnes v 15 h. do kostela v Ostrově na vánoční koncert Orbis Pictus a od 19.30 h. do kostela na Božím Daru na Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby v provedení Karlovarského pěveckého sboru. Informace o ostatních koncertech najdete na nástěnce a na webových stránkách farnosti.

4. NEDĚLE ADVENTNÍ (týden od 18. prosince do 23. prosince 2022)

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 5 835,- Kč  (v Ostrově se vybralo 2 490 ,- Kč v Jáchymově 2 557,- Kč a na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá, 788,- Kč). Všem dárcům děkujeme!

Děkuji všem, kteří se zúčastnili včerejší brigády v kostele a zdobení stromečků. Děkuji také všem, kteří se v jednotlivých místech starají o kostely a připravují vánoční výzdobu.

3. NEDĚLE ADVENTNÍ (týden od 11. prosince do 18. prosince 2022)

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 6 805,- Kč  (v Ostrově se vybralo 3 183 ,- Kč v Jáchymově 2 900,- Kč a na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá, 722,- Kč). Všem dárcům děkujeme!

V úterý památka sv. Lucie, panny a mučednice po mši svaté se bude konat na faře biblické společenství.

2. NEDĚLE ADVENTNÍ (týden od 4. prosince do 11. prosince 2022)

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 7 130,- Kč  (v Ostrově se vybralo 3 680 ,- Kč v Jáchymově 2 540,- Kč a na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá, 910,- Kč). Všem dárcům děkujeme!

V úterý po mši svaté se bude konat na faře biblické společenství.

1. NEDĚLE ADVENTNÍ (týden od 27. listopadu do 4. prosince 2022)

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 6 578,- Kč  (v Ostrově se vybralo 3 147 ,- Kč v Jáchymově 2 333,- Kč a na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá, 1 098,- Kč). Všem dárcům děkujeme!