Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (týden od 31. března do 7. dubna 2024)
31.března                    neděle   Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Boží hod velikonočníOstrov              830 –  Slavnostní velikonoční mše svatá              
Po mši svaté farní velikonoční snídaně na faře
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Abertamy      1130 –   Mše svatá
Boží Dar         1600 –  Mše svatá                      
1.dubna                      pondělí Pondělí velikonočníOstrov                       830 –  Mše svatá
Horní Blatná          1000 –  Mše svatá
Pernink                   1130 –  Mše svatá                        
2. dubna                         úterýOstrov                 1800 – mše svatá za † Vítu Karliczkovou 
3. dubna                       středaJáchymov          1600 – mše svatá
Ostrov                1800 – mše svatá
4. dubna                      čtvrtek  Ostrov               1700 – mše svatá                    po mši svaté eucharistická adorace
5. dubna                        pátekOstrov              1800 – mše svatá
6. dubna                      sobota 
7. dubna                      neděle    2. neděle velikonoční Neděle Božího milosrdenství  Ostrov                  830–   mše svatá za farnost
Jáchymov          1000 –  mše svatá
Hroznětín          1130–  mše svatá

www.farnostostrov.cz

Ohlášky:

Minulou neděli sbírka vynesla celkem 7 084,- Kč (z toho v Ostrově se vybralo 3 268,- Kč, v Jáchymově 1 550,- Kč a zbylých 2 266,- Kč na ostatních místech, kde byly slouženy mše svaté s nedělní platností.). Všem dárcům děkujeme.

Mše svatá v Ostrově ve čtvrtek bude výjimečně v 17 h. Po mši svaté eucharistická adorace. 

V sobotu 6. dubna farnost Rybáře zve na Mariánskou sobotu. V 9.30 h růženec a následně Fatimská mše svatá. V sobotu nebude mše svatá v kapli sv. Rodiny. Za týden je neděle Božího Milosrdenství.

Všem farníkům a hostům, kteří nás v těchto dnech navštěvují přejeme radostné a požehnané Velikonoce. Ať oslavy velikonočních svátků nám všem přinesou útěchu a vnesou do našich srdcí optimismus a naději.

„Vzkříšený Ježíši, Kníže pokoje svěřujeme Ti Ukrajinu, Pásmo Gázy a ostatní místa kde se konají války  a prosíme o Mír pro celý svět.“

Podrobný rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

www.farnostostrov.cz