4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (týden od 21. do 28. dubna 2028)
21. dubna                     4. neděle velikonoční Neděle „Dobrého Pastýře“Ostrov                     830 – mše svatá za farnost                 
Jáchymov           1000 – mše svatá
Hroznětín              1130 – mše svatá
22.dubna                    pondělí 
23.dubna                        úterý
Svátek sv. Vojtěcha
Pernink                  1630 – mše svatá                
Ostrov                    1800 – mše svatá
24. dubna                     středa  Jáchymov              1600 – mše svatá
Ostrov                    1800 – mše svatá
25. dubna                    čtvrtek
Svátek sv. Marka evangelisty
Ostrov                    1800 – mše svatá                             po mši svaté eucharistická adorace
26.  dubna                      pátekOstrov                    1800 – mše svatá
27.  dubna                   sobota  Hroznětín              1100
Abertamy               1500 – mše svatá
Kaple sv. Rodiny 1630 – mše svatá
28.  dubna              5. neděle velikonoční  Ostrov                     830 – mše svatá za farnost                     
Jáchymov              1000 – mše svatá
Hroznětín              1130 – mše svatá

www.farnostostrov.cz

OHLÁŠKY

Dnes je neděle „Dobrého Pastýře“ – Kdy se zvlášť přimlouváme za nové kněžská a řeholní povoláni. Pří dnešních mších svatých probíhá v naši diecézi sčítaní návštěvníků bohoslužeb.  

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Minulý týden sbírka vynesla celkem 5 345,- Kč. (z toho v Ostrově se vybralo 3 505,- Kč. A v Jáchymově 1 430,- Kč.). Všem dárcům děkujeme.

Všechný farníky, kteří ještě uvažuji o cestě do Rastattu prosíme, aby se co nejrychleji – nejpozději však do konce dubna přihlásili. Už přihlášené osoby, prosíme o zaplaceni ve farní kanceláři účastnického poplatku ve výši 1500,- Kč. Děkujeme všem, kteří už tak učinili.

Ve stejném terminu, co cesta do Rastattu, v pátek 7 června proběhne  celé České Republice letošní Noc kostelů. Tato akce je příležitosti pro svědectví víry a otevření naších kostelu pro širokou veřejnost. Zítra v 19 h. ve farním sálu v Ostrově se uskuteční přípravné setkání, na které zveme všechný, kteří by se chtěli jakýmkoli způsobem podílet na organizaci Noci kostelů v naši farnosti.

O víkendu od 31 května do 2 června se budou konat na faře v Perninku rekolekce pro ženy. Bližší informace najdete na farní nástěnce a na webových stránkách farnosti.

Letošní pout’ k Panne Marii Věrné se bude konat v neděli 12 května. Ve stejném terminu město Ostrov pořádá „Klášterní slavnosti“.

 Podrobný rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

www.farnostostrov.cz