6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (týden od 5. května do 12. května 2024)
5. května                     6. neděle velikonoční Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanůmOstrov                     830 – mše svatá za farnost                 
Jáchymov            1000 – mše svatá
6. května                     pondělíOstrov                    1800večer chval
7. května                         úterýOstrov                    1800 – mše svatá
8. května                       středa  Jáchymov              1600 – mše svatá
Ostrov                    1800 – mše svatá
9. května                      čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení PáněOstrov                    1800 – mše svatá a po mši svaté eucharistická adorace
10.  května                       pátekOstrov                    1800 – mše svatá
11.  května                     sobota  Abertamy              1500 – mše svatá  
12.  května               7. neděle velikonoční   Pouť k Panně Marii VěrnéOstrov    900 – poutní mše svatá                                 
1000 – slavnostní průvod do klášterního kostela Zvěstování Panny Marie           1400 – koncert Elegance a hosté                                 
1600 – varhanní koncert        
Jáchymov    1000 – mše svatá

www.farnostostrov.cz

OHLÁŠKY

Dnešní sbírka je určená na pomoc pronásledovaným křesťanům.

Minulý týden sbírka vynesla celkem 6 396,- Kč. (z toho v Ostrově se vybralo 2 849,- Kč a v Jáchymově 1 350,- Kč, zbylých 2 197,-   Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byla sloužena mše svatá s nedělní platností). Všem dárcům děkujeme.

V pondělí v 18 hod.“ Večer chval“ na faře v Ostrově.

Ve středu zveme po mši svaté na mariánskou pobožnost k Panně Marii Věrné.  Po zakončení pobožnosti bude setkaní při „bábovce“ na faře s promítáním fotek z cesty do Jihoafrické republiky.

Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně. Po mši svaté eucharistická adorace. Od pátku začíná devítidenní příprava na slavnost Sesláni Ducha svatého.

V pátek v 19 hod. organizační setkání před pouti do Polska.

V sobotu od 9 hod. proběhne brigáda na úklid farní záhady a přípravu před pouti.

Příští neděli 12. května zveme do Ostrova na pout’ k Panně Marii Věrné. Poutní mše svatá s procesím do klášterního kostela bude 9 hod. Po průvodu zveme na farní zahradu na posezeni s grilováním. Farníky prosíme, aby donesli nějaké dobroty. Odpoledne proběhnou v kostele 2 koncerty. Ve 14.00 hod. koncert skupiny Elegance a v 16 hod. varhanní koncert – účinkuje Vojtěch Přiklopil. Na koncerty jsou zváni zvlášť pracovníci Charity a dobrovolníci, kteří v Charitě pomáhají. Je to naše poděkování za jejich službu. Z důvodu konáni pouti v sobotu nebude mše svatá v kapli sv. Rodiny a v neděli v Hroznětíně.

Podrobný rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

www.farnostostrov.cz