Galerie

Římskokatolická farnost Ostrov a Jáchymov

Galerie

Naše společné zážitky

2. ročník soutěže o „nejlepší“ vánoční cukroví

Dne 28. prosince proběhla ve farním sále soutěž o nejlepší vánoční cukroví. Své kousky k hodnocení dodalo celkem osm soutěžících. Porota v počtu čtyř lidí a širšího okolí (v podobě hostů ve farním sále) hodnotila vzhled, chuť, kreativitu, pestrost a četnost dodaných vzorků.

Přísedící vyhodnotili jakožto nejlepší dodané cukroví vzorky od paní Zlaty Daxnerové. Porota v čele s P. Krzysztofem udělila první místo paní Dvořákové a nezávislá čtyřčlenná porota vybrala cukroví od paní Moniky Štěvaňákové. Ostatní cukroví dodaly následující soutěžící: p. Evička Kalvasová, p. Anežka Kovaříková, p. Milena Kovaříková, p. Jitka Breindlová a Nadace sv. Jáchyma. Všem soutěžícím děkují nejen kněží, porota, ale také ostatní přísedící, kteří mohli být součástí tohoto nevšedního zážitku. Obdivujeme veškerou píli, ochotu a chuť se zapojit. Děkujeme!!

V každém setu cukroví, které hodnotila porota, byly kousky, které byly jedinečné, chuťově neopakovatelné a z hlediska kreativity nevšední a neobvyklé. Proto všem zúčastněným byla udělena cena.

Soutěž obohatila a potěšila nejen porotu, ale i všechny přítomné.

Vánoční setkání spolupracovníků farnosti 2022

Koncert Orbis Pictus v kostele sv. Michaela a Panny Marie Věrné v Ostrově 25.12.2022

Po vzoru minulých let Hod boží vánoční v Ostrově je spojen s vánočním koncertem sboru Orbis Pictus. O tom, že je, to pro mnohé,  oblíbené doplnění prožívaní Vánoc svědčí zcela zaplněny kostel.

Předvánoční setkáni děti s náboženství

4. prosince biskup Tomáš Holub uděloval svatost křtu a biřmovaní v Ostrově

Velikou radostí je pro každé farní společenství křest dospělých. Je to radost z toho, že další člověk našel Boha ve svém životě. Právě takovou radost mohli zažít farníci v neděli 4. prosince v Ostrově, kdy Zuzana a Jan přijali svátost křtu. Přijali vlastně všechny tři iniciační svátosti – křest, biřmováni a svaté přijímání. Iniciační proto, že jsou to tři základní svátosti, které nás uvádí do života s Bohem v církvi. Kromě Zuzany a Jana, kteří byli pokřtěni, uděloval biskup Tomáš ještě Dominice a Viktorii svátost biřmování.

 

Mikulášská besídka

 

Farní silvestr

 

I neděle adventu 2022 – přijeti Karla do katechumenátu

 

Farní brigáda v pensionu na Božím Daru 19.11.2022

 

Svíce za naše zemřelé – Ostrov 1 listopadu hřbitovní kostel sv. Jakuba Většího

 

Misijní jarmark

Na misijním jarmarku se vybralo 11 786,- Kč

Misijní jarmark se konal v neděli 16 a 23 října po nedělních mších svatých v Ostrově a Jáchymově. Uspořádali jej děti, které chodí na výuku náboženství spolu s rodiči a dalšími farníky,

V Ostrově mši svatou na Misijní neděli doprovázela harfistka Zdislava Melicharová, jejíž sestra Olga – salesiánka pracuje jako misionářka na Kubě. Paní Zdislava na konci bohoslužby, krátce vyprávěla o práci své sestry. Část výtěžku misijního jarmarku bude věnován přímo na její podporu. Farníci můžou taky přinést na faru nepotřebné léky, které pošleme na Kubu.

Děkujeme všem, kteří se do akci aktivně zapojili.

V Ostrově se konala duchovní obnovu s názvem „Otcovo srdce“

V sobotu 22 října se konala v Ostrově duchovní obnova „Otcovo srdce“. Obnovu vedl  Marek Novák s Evou a Martinem. Zúčastnilo se skoro 50 osob. Děkujeme Evě a Karlovi Kalvasovým za inspiraci a zapojení do příprav. Děkujeme taky všem, kteří donesli své výrobky.

Svěcení opravené kaple v Nivách v obci Děpoltovice

V neděli 23.10.2022 v 15h se konalo svěceni kaple v Nivách. Kaple byla obnovena z rozpočtu obce Děpoltovice. Celková  náklady rekonstrukce  činily 252 tisíce CZK.

Vernisáž výstavy – akvarel Eduarda Milky „Krušnohorské kostely v ostrovské farnosti“

Misijní jarmark 16.10.2022

Děti, které chodí na výuku náboženství spolu s rodiči a dalšími farníky vyzdobili perníčky a svíčky za účelem získat co nejvíc prostředku na podporu misií. Po nedělní mši svaté v Ostrove 16 října uspořádali jarmark , na kterém kromě  svých  výrobků nabízeli  ostatní  misijní materiály.

Jarmark se bude ještě opakovat  v Ostrově a Jáchymově po mši svaté přímo na misijní neděli 23 října. 

V Ostrově bude mši svatou doprovázet harfistka Zdislava Melicharová, jejíž sestra Olga – salesiánka pracuje jako misionářka na Kubě. Část výtěžku Misijní neděle bude věnován přímo na její podporu.

Děkujeme všem, kteří se do akci aktivně zapojili.

Vyrábění perníčků a zdobení svíček na misijní prodej dne 23.10.2022

Včera jsme s dětmi zdobili svíčky a perníčky, které se budou prodávat 23.10.2022 v Ostrově po mši svaté a výtěžek bude použit na misie. Všichni jste srdečně zváni podpořit dobrou věc.

Výlet do dolu Mauricius, děti z Ostrovské farnosti

Děti ostrovské farnosti, které chodí na výuku náboženství, se spolu s rodiči a katechety zúčastnili integračního výletu do dolu Mauricius. Na začátku dobrodružné cesty do podzemí uvítal všechny Pater Kryštof. Následně paní Lenka Löfflerová – vedoucí informačního centra v Abertamech – pozvala všechny do nitra cínového dolu. Pro děti byl to veliký zážitek, na který budou jistě dlouho vzpomínat.

Michaelská pouť 2022

V Bočově nad Teplou se konalo vikariátní setkáni kněží karlovarského vikariátu

Pravidelné vikariátní setkáni se tentokrát konalo v Bočově nad Teplou. Organizace se ujal místní farář P. Ing. Reginald Pavel Větrovec, OPraem, Th.D. SSL. Po mši svaté v kostele sv. Jiří se všichni přesunuli do prostor státního hradu a zámku. Přítomné uvítal Pan kastelán Mgr. Tomáš Wizovský. Následně se konala prohlídka kaple na hradě a expozice spojené  s relikviářem sv. Maura. Po její zakončení v prostorech zámku pokračovalo jednáni kněží.

 

Svatováclavské setkáni u Památníku na Ryžovně na místě kde stával Kostel sv. Václava - 17. 9. 2022

Kostel byl roku 1968 zbořen, památník je sestaven ze zbytku původního kostela.

Ryžovna, 20. 7. 1930 , před kostelem svatého Václava, vysvěceni Pomníku padlým Obětem 1. Světově války

Ryžovna, kostel sv. Václava, na pravé straně přes ulici je vidět kousek hřbitova

Přes 20 farníků se zúčastnilo Diecézní pouti do kláštera v Teplé - 10.9.2022

Výlet pro kostelích naší farnosti 30.7.2022

První svaté přijímání - 19.06. 2022