Galerie

Římskokatolická farnost Ostrov a Jáchymov

Galerie

Naše společné zážitky

Farní výlet do Itálie 2023

„Farní den“ na farní zahradě 18.6.2023

Dětské odpoledne na faře v Ostrově 9.06.2023

Mše svatá v Ostrově s udělováním svátosti biřmování 4.06. 2023

Noc kostelů 2023

XXXIV Jáchymovské peklo 26-27.05.2023

Požehnání do nové sezony v Dolu Mauritius 6.5.2023

Pout‘ k Panně Marii Věrné 8.5.2023

Motorkářská mše a žehnání motorek v Ostrově

V sobotu 29. dubna  v 11 h. se konala  v Ostrově tradiční mše svatá za zemřelé při dopravních nehodách. Na Malém náměstí před kostelem a kolem něj zaparkovalo přes 200 motorek.  Na začátku bohoslužby, zazněla ze záznamu zdravice prezidenta ČR Petra Pavla účastníkům setkání. Místní farář  Pater Krzysztof Dȩdek, pozval přítomné na letošní Noc kostelů 2 června, kdy se uskutečni  „II motorkářská pouť  po krušnohorských kostelích“.

Po mši svaté se Pater Patrik Kovaľ modlil za motorkáře a požehnal motorky.

K závěru se ještě na farní zahradě uskutečnila svatba motorkářského páru.

 

 

Oslava 60. narozenin P. Krzysztofa – poděkování

Ze srdce děkuji Vám všem za Vaši přítomnost, dárky a přání.
Bylo mi to vše velikou radostí a povzbuzením na životní cestě.
Také mě moc potěšilo dát vám příležitost vzájemně se setkat.
Kéž vám Bůh žehná a chrání Vás a Vaše blízké!!!

P. Krzysztof

 

Barokní klenot oslavil 300 let - návštěva zástupců naši farnosti v Rastattu

Franziska Sibylla Augusta, markraběnka bádenská (1675–1733), byla významnou osobností, která zanechala výrazné stopy v podobě barokních památek nejen v Ostrově, ale i ve vzdáleném Bádensku, především v našem partnerském městě Rastattu. Před 300 lety, 18. dubna 1723, zde byl vysvěcen Zámecký kostel sv. Kříže (Schlosskirche Zum Heiligen Kreuz), který nechala vystavět dvorním architektem Michaelem Ludwigem Rohrerem, jehož sem, stejně jako mnoho dalších umělců, přivedla ze svého českého domova. Sibylla sama je v kostele zvěčněna na nástropní malbě jako sv. Helena, matka císaře Konstantina, při nalezení Kříže Ježíše Krista. Autorem fresky byl další umělec z Čech Johann Hiebel (původem z Bavorska).  Nejenom pro markraběnku samotnou byl kostel něčím zvláštním, dodnes láká svojí autentickou barokní atmosférou řady návštěvníků. Lesklý mramor a jemně vyšívané textilie zdobí sloupy a oltáře, andělé nesou rohy hojnosti s barevnými skleněnými květinami, velké alabastrové sloupy u oltáře se dají zevnitř nasvítit. Nalezneme zde mnoho kopií svatých míst, kromě jiného Svaté schody vytvořené podle vzoru slavných Scala Sancta v Římě (kráčel po nich Ježíš Kristus v paláci Pontia Piláta v Jeruzalémě), z římských katakomb pak pocházejí relikvie – umělecky ozdobená těla svatých ve skleněných schránách. Najdeme zde rovněž kapli sv. Jana Nepomuckého, jehož kult se díky markraběnce objevoval nejen v českém království, ale i v bádenském markrabství. Kostel se nakonec stal i místem posledního odpočinku markraběnky Sibylly Augusty – její náhrobní kámen nese nápis „Modlete se za velkou hříšnici Augustu“. Byla pohřbena v prosté dřevěné rakvi – ne jako bohatá šlechtična, ale jako pokorná služebnice Boží.

Státní zámky a zahrady Bádensko-Württembersko uspořádaly v den tohoto významného výročí slavnostní akt v Sále předků (Ahnensaal). Atmosféru dokreslila hudba Johanna Caspara Ferdinanda Fischera, studenta ostrovské piaristické koleje a později dvorního kapelníka markrabat bádenských, v podání pěveckého sboru Vocalensemble Rastatt a souboru Les Favorites (historické nástroje) pod vedením Holgera Specka. Slavností podvečer uvedl Manuel Liehr, ředitel pořádající organizace, následoval projev primátora města Rastatt Hanse Jürgena Pütsche, Clause Wolfa z úřadu památkové péče, Jeho královské Výsosti Bernharda, markraběte bádenského, světícího biskupa arcibiskupství Freiburg Christiana Würze a Patricie Alberth, rovněž z pořádající organizace. Řečníci ocenili účast delegace ostrovské římskokatolické farnosti (Jan Jabůrek, Zuzana a Josef Železných) vedené P. Krzysztofem Dędekem, která přijela na pozvání Římskokatolické farnosti v Rastattu, a také dlouholetou úspěšnou spolupráci obou měst. Slavnostní den vyvrcholil mší v kostele sv. Alexandra, hlavním celebrantem byl již zmíněný freiburský světící biskup Christian Würtz, rovněž Ralf Dickerhof z rastattské farnosti a Krzysztof Dędek. I zde zazněla nádherná Fischerova hudba, tentokrát v podání Hofkapelle Rastatt pod vedením Jürgena Ochse, kteří již vystoupili i v našem klášterním areálu. Oslavy tohoto významného výročí budou pokračovat v Rastattu až do září tohoto roku řadou přednášek a rovněž bohoslužbami v Schlosskirche, kde je kvůli ochraně památky počet účastníků značně omezen.

Zuzana Železná

Velikonoce 2023

Pouť mužů z farnosti Praha – Kyje

V sobotu 11. března naši farnost nevšivili muži z farnosti   Praha – Kyje spolu ze svým farářem P . Edwardem Walczykem, kteří putovali k Panně Marii Věrné. PO mši svaté v kostele poutnici nevšivili ostrovské infocentrum a kostel v Jáchymově.

Setkání Sdružení salesiánů spolupracovníků 10.03.23

V pátek 10 března se na faře v Ostrově sešli členové Sdružení salesiánů spolupracovníků z karlovarská. Setkaní ze zúčastnil salesián – pater Evžen Rakovský, který celebroval taky mši svatou v kostele sv. Michaela a Panny Marie věrné.

2. ročník soutěže o „nejlepší“ vánoční cukroví

Dne 28. prosince proběhla ve farním sále soutěž o nejlepší vánoční cukroví. Své kousky k hodnocení dodalo celkem osm soutěžících. Porota v počtu čtyř lidí a širšího okolí (v podobě hostů ve farním sále) hodnotila vzhled, chuť, kreativitu, pestrost a četnost dodaných vzorků.

Přísedící vyhodnotili jakožto nejlepší dodané cukroví vzorky od paní Zlaty Daxnerové. Porota v čele s P. Krzysztofem udělila první místo paní Dvořákové a nezávislá čtyřčlenná porota vybrala cukroví od paní Moniky Štěvaňákové. Ostatní cukroví dodaly následující soutěžící: p. Evička Kalvasová, p. Anežka Kovaříková, p. Milena Kovaříková, p. Jitka Breindlová a Nadace sv. Jáchyma. Všem soutěžícím děkují nejen kněží, porota, ale také ostatní přísedící, kteří mohli být součástí tohoto nevšedního zážitku. Obdivujeme veškerou píli, ochotu a chuť se zapojit. Děkujeme!!

V každém setu cukroví, které hodnotila porota, byly kousky, které byly jedinečné, chuťově neopakovatelné a z hlediska kreativity nevšední a neobvyklé. Proto všem zúčastněným byla udělena cena.

Soutěž obohatila a potěšila nejen porotu, ale i všechny přítomné.

Vánoční setkání spolupracovníků farnosti 2022

Koncert Orbis Pictus v kostele sv. Michaela a Panny Marie Věrné v Ostrově 25.12.2022

Po vzoru minulých let Hod boží vánoční v Ostrově je spojen s vánočním koncertem sboru Orbis Pictus. O tom, že je, to pro mnohé,  oblíbené doplnění prožívaní Vánoc svědčí zcela zaplněny kostel.

Předvánoční setkáni děti s náboženství

4. prosince biskup Tomáš Holub uděloval svatost křtu a biřmovaní v Ostrově

Velikou radostí je pro každé farní společenství křest dospělých. Je to radost z toho, že další člověk našel Boha ve svém životě. Právě takovou radost mohli zažít farníci v neděli 4. prosince v Ostrově, kdy Zuzana a Jan přijali svátost křtu. Přijali vlastně všechny tři iniciační svátosti – křest, biřmováni a svaté přijímání. Iniciační proto, že jsou to tři základní svátosti, které nás uvádí do života s Bohem v církvi. Kromě Zuzany a Jana, kteří byli pokřtěni, uděloval biskup Tomáš ještě Dominice a Viktorii svátost biřmování.

 

Mikulášská besídka

 

Farní silvestr

 

I neděle adventu 2022 – přijeti Karla do katechumenátu

 

Farní brigáda v pensionu na Božím Daru 19.11.2022