Akce & Aktuality

Římskokatolická farnost Ostrov a Jáchymov
Více aktualitFarní zpravodaj
Farnost, Ostrov nad Ohří

Víra není voda, která hasí plameny

je to oheň, který spaluje

Akce

Aktuality

Personální změny v ostrovské farnosti

V úterý 19. září 2023 se uskutečnilo rozšířené zasedání pastorační a ekonomické rady za účasti plzeňské biskupa Mons. Tomáše Holuba. Důvodem návštěvy bylo oficiální oznámení o personálních změnách v Ostrovské farnosti. V Ostrovské farnosti již nadále nebude působit...

číst více

Vánoční program 2022

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2022 Římskokatolická farnost Ostrov
Bohoslužby DOBA VÁNOČNÍ (od 24. prosince 2022 do 1. ledna 2023)
Vánoční koncerty v kostelích farnosti Ostrov – 2022

číst více

Veliké díky za léky a obvazový materiál

Veliké díky za léky a obvazový materiál, všem, kdo jste jakýmkoli způsobem podpořili misijní sbírku, zasílá sestra Olga z Kuby. Zásilka dorazila v pořádku a posílá pár fotografií. I nadále, pokud budete chtít pomoci, můžete nosit léky k nám na faru do Ostrova.

číst více

Vánoční koncert na Horní Blatné 21.12.22 v 18h.

Zveme na Vánoční Koncert pořádaný Lipským pěveckým sborem Gewandhaus a studenty hudební školy v Ostrově a huděbníky z pohraničí.
Dne 21.12.2022 v 18:00 v Horní Blatné v kostele sv. Vavřince a v 19:30 Městský kostel Johanngeorgenstadt

číst více

Svíce za naše zemřelé

Ostrov 1. listopadu v 17:30 hřbitovní kostel sv. Jakuba Většího
Zveme ke vzpomínce a zapálení svíčky všechny, kdo jste ztratili někoho blízkého.

číst více

Misijní jarmark 16.10.2022

Děti, které chodí na výuku náboženství spolu s rodiči a dalšími farníky vyzdobili perníčky a svíčky za účelem získat co nejvíc prostředku na podporu misií. Po nedělní mši svaté v Ostrove 16 října uspořádali jarmark , na kterém kromě  svých  výrobků nabízeli  ostatní  misijní materiály.

Jarmark se bude ještě opakovat  v Ostrově a Jáchymově po mši svaté přímo na misijní neděli 23 října. 

číst více

Sobota 30.7 – nabídka cyklopouti a farní výlet po kostelích naši farnosti

V sobotu 30 července zveme cyklisty na cyklo-pout´ Boží Dar – Ostrov. Po cestě mohou cyklisté nevšivit jednotlivé kostely, které pro ně budou tento den speciálně otevřeny.  10 až 12h – kostely v Horní Blatné a Abertamech, 11 až 13h – kostel v Perninku, 11.30 až 13.30 kostel v Hroznětině, a 12 až 15h kostely v Ostrově (kostel sv. Michaela, klášterní kostel Zvěstovaní Panny Marie a hřbitovní kostel sv. Jakuba Většího).

číst více

Klášterní slavnosti 2022 – Budiž hudba budiž světlo

V letošním roce bude hudební program koncipován jako setkání nejen křesťanských umělců a skupin. Akce se koná pod záštitou Mons. Tomáše Holuba, biskupa Plzeňského.

Sobota 7. května 2022

18:00 hod. Kostel sv. Michaela Archanděla a Panny Marie Věrné

EVA MOKRA (VIOLA) & MARTIN MATUŠKA (VARHANY)

Úvodní koncert Klášterních slavností v podání violistky Evy Mokré a varhaníka Martina Matušky
V programu zazní skladby J. S. Bacha, K. Dittersdorfa a další.

číst více

Svaté přijímání – 24.4. 22 Ostrov

Během dnešní mše svaté v Ostrově se farníkům představily děti – je jich celkem osm – které se připravují ke svatému přijímání.

Děti se zúčastnily mše svaté spolu s rodiči. Na konci bohoslužby řekly své jméno a následně si každý přítomný v kostele vylosoval kartičku se jménem toho z dětí, za kterého se bude modlit.

číst více

Pozváni na mši svatou za zemřelé při dopravních nehodách a žehnaní motorek v Ostrově nad Ohři v sobotu 30. 4. 2022 v 11h.

Nejen motoráře, ale všechny zájemce a ty kteří ztratili někoho při dopravní nehodě zveme v sobotu 30. dubna do Ostrova do Kostela sv. Michaela a Panny Marie Věrné na mši svatou za zemřelé při dopravních nehodách. Hudebně bude mši doprovázet skupina Elegance. Po mši svaté je naplánováno žehnáni motorek a modlitba za všechny motorkáře.

číst více

Zelený čtvrtek ve farnosti Ostrov

Dnes v naši farnosti Mše svatá na památku večeře Páně v Jáchymově je v 16h, a v Ostrově v 18h (její součástí bude obřad mytí nohou). Po mši svaté adorace v Getsemanech do 22h.

Zítra na Veliký Patek V Ostrově v 9h ráno modlitba se čtením a ranní chvály, od 10h do 12h svátost smíření, v 16:15h Křížová cesta, v 17h Velkopáteční obřady a následně adorace u Božího hrobu do 22h. V Jáchymově od 15:30h svátost smíření v 16h Křížová cesta, v 16:30h Velkopáteční obřady.

Velikonoční obřady se budou konat jen v Ostrově. Začátek na Bílou sobotu ve 21h.

číst více

Fotografie ze setkaní k prohloubeni víry – 8.04.2022

Minuly pátek 8 dubna – se jako obvykle konalo setkaní k prohloubení víry pro dospěle. Tentokrát je vedl náš host páter Pavel Fořt, který jako téma zvolil „společenství“ . Nechyběla ani úvodní hra.

Páteru Pavlovi moc děkujeme za návštěvu a inspirativní přistup k tématu.

číst více

Setkání na faře v Ostrově 5 a 6 dubna – foto

5 a 6 dubna se na faře v Ostrově konalo hned několik setkání. Přípravné setkáni před Noci Kostelu, vikariátní setkaní kněží karlovarského vikariátu za účasti otce biskupa Tomáše a otce biskupa Františka, náboženství pro děti a biblické společenství. Kromě fotek z fary můžete se podívat na fotky z kostela kde se konala mše svatá kněží vikariátů spolu s biskupem Tomášem.

číst více

Sbírka pomoci v Ostrově pro maminky s dětmi z Ukrajiny

Oblastní Charita v Ostrově se obrací s prosbou i nabídkou společně pomáhat Ukrajině. Situace, potřeby a množství se stále mění a měnit budou. Nově je třeba veškeré oblečení dětské a dámské, následně bude třeba i nábytek.

19 195 korun vynesla sbírka pro Ukrajinu při bohoslužbách v naší farnosti.

Všem dárcům děkujeme!!!

Modleme se za ukončení války.

číst více

Popeleční středa a sbírka pro Ukrajinu

Zítra je Popeleční středa, která zahajuje postní dobu. Každoroční prožívání postní doby je příhodný čas pro vystoupení na posvátnou horu Velikonoc. Postní doba totiž svou dvojí povahou připravuje katechumeny i věřící na slavení velikonočního tajemství. K tomuto...

číst více

Akce

Farní zpravodaj

i

Farní zpravodaj římskokatolické farnosti Ostrov 2022

Adventní vydání 2022
i

Farní zpravodaj římskokatolické farnosti Ostrov 2022

Mimořádné vydání

i

Farní zpravodaj římskokatolické farnosti Ostrov duben 2022

Optimismus je ta pravá odvaha