Neděle Božího milosrdenství
(týden od 7. dubna do 14. dubna 2024)
7.dubna                neděle 2. neděle velikonoční
Neděle Božího milosrdenství
Ostrov              830 –  mše svatá za farnost
Jáchymov       1000 –  mše svatá
Hroznětín      1130 –   mše svatá
8.dubna                      pondělíOstrov            1800 – večer chval
9. dubna                         úterýPernink               1630 – mše svatá
Ostrov                 1800 – mše svatá
10. dubna                    středaJáchymov          1600 – mše svatá
Ostrov                1800 – mše svatá
11. dubna                   čtvrtek  Ostrov               1800 – mše svatá                             po mši svaté eucharistická adorace
12. dubna                      pátekOstrov               1800 – mše svatá
13. dubna                    sobotaAbertamy              1500 – mše svatá
Kaple sv. Rodiny  1630 – mše svatá
14. dubna                    neděle   
3. neděle velikonoční  
Ostrov                  830 –  mše svatá za farnost
Jáchymov          1000 –  mše svatá
Hroznětín          1130 –  mše svatá

Ohlášky:

Na Velký pátek sbírka na Svatou zemi vynesla celkem 3 110,- Kč. Velikonoční sbírka vynesla celkem 8 428,- Kč. (z toho v Ostrově se vybralo 3 140,- Kč., v Jáchymově 3 410,- Kč. a zbylých 1 878,- Kč. na ostatních místech, kde byly slouženy mše svaté s nedělní platností.). Všem dárcům děkujeme.

V pondělí zveme od 18 h. v Ostrově na faru na večer chval.

Ve středu 10.4. v 19 h. se bude ve farním sále v Ostrově konat první synodní setkání na téma „Misie“. Setkání má otevřený charakter. K účasti jsou zvaní nejenom členové pastorační a ekonomické rady farnosti a osoby které se v minulosti zúčastnili synodalních skupinek ale také všichni ostatní farnici.

Podrobný rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

www.farnostostrov.cz