1. NEDĚLE POSTNÍ

(týden od 18. do 25. února 2024)

18. února                     neděle

1. postní

Ostrov            830 – mše svatá za farnost

1700  – Křížová cesta

Jáchymov     1000 – mše svatá

Hroznětín    1130– mše svatá

19. února                                    pondělí
20. února                        úterý Pernink        1630 – mše svatá

Ostrov          1800 – mše svatá za  † Rudolfa Hynka a celý rod

21. února                      středa

 

Jáchymov    1600 – mše svatá

Ostrov          1800 – mše svatá za nemocného Michala

22. února                    čtvrtek

Svátek Stolce svatého apoštola Petra

Ostrov          1800 – mše svatá za † Rozálii Kamenárovou

                                                                         a celý rod

po mši svaté eucharistická adorace

23. února                       pátek Ostrov           1730  – Křížová cesta

1800 – mše svatá zaRozálii Kamarádovou

                                                                         a celý rod

24. února                     sobota

 

Abertamy                 1500 – mše svatá

Kaple sv. Rodiny     1630 – mše svatá

25. února                     neděle

Haléř sv. Petra

2.  postní

Ostrov             830 – mše svatá za farnost

1700  – Křížová cesta

Jáchymov      1000 – mše svatá

Hroznětín      1130– mše svatá

 

www.farnostostrov.cz

 

 

 

 

 

 

Ohlášky:

Minulou neděli sbírka vynesla celkem 6 688,- Kč (z toho v Ostrově se vybralo 3 028,- Kč a v Jáchymově 3 660,- Kč). Všem dárcům děkujeme. Příští neděli bude sbírka určena na Haléř svatého Petra.

V úterý od 19 h. se bude konat pastorační a ekonomická rada farnosti, která zvolí delegáta naší farnosti na diecézní synodu. Je ještě poslední možnost nahlásit kandidáty na tuto funkci koordinátorovi synody Jiřímu Petruňovi, nebo e-mailem na adresu synodaostrov@seznam.cz

Dnes (v neděli) zveme do kostela v Ostrově   v 17 h. na křížovou cestu. Ve čtvrtek po mši svaté bude eucharistická adorace a v pátek v 17:30 h. křížová cesta v kostele v Ostrově.

Jsou ještě volná místa na pout´ do Polska, která se bude konat od 22. do 26. května 2024. Podrobnosti na plakátku a na webu farnosti.

Od 7. do 9. června se uskuteční návštěva naší partnerské farnosti v Rastattu. Naši přátelé z Německa pro nás zajišťuji ubytováni a stravu. Připravili pro nás krásný program. Můžete se s ním seznámit na letácích nebo na našich webových stránkách. Cena 1 500,- Kč na osobu. Přihlásit se můžete emailem nebo v kanceláři farnosti.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

Přejeme všem hojnost požehnání do nového týdne.

 

www.farnostostrov.cz