KVĚTNÁ NEDĚLE – VELIKONOCE (týden od 24. března 2024 do 1. dubna 2024)
24. března 2024        Neděle Květná neděle  Ostrov                   830 –   Mše svatá s průvodem a ratolestmi                             
1600 –   Křížová cesta
Jáchymov           1000 –   Mše svatá s průvodem a ratolestmi
Hroznětín          1130 –   Mše svatá s průvodem a ratolestmi                   
25. března 2024                        Pondělí 
26. března 2024           Úterý  Pernink           1630 –  Mše svatá           
Ostrov            1800 –  Mše svatá  za † Blanku Chomátovou
27. března 2024          StředaOstrov               1800 – Mše svatá                
28. března 2024        Čtvrtek Zelený čtvrtekJáchymov         1600  –  Mše svatá na památku večeře Páně                       
po mši svaté krátká poklona – Getsemany  
Ostrov             1800  –  Mše svatá na památku večeře Páně                          
1900 – 2200  –  Adorace Getsemany
29. března 2024           Pátek Velký pátek
Sbírka na Svatou zemi
Jáchymov        1500  – svátost smíření                               
1530  – Křížová cesta                               
1600 –  Velkopáteční obřady – Památka   umučení Páně s adorací kříže a krátká   poklona u
Božího hrobu
Ostrov              900 –  Modlitba se čtením a ranní chvály                       
 1000 –1100 –  Svátost smíření                          
1730  – Křížová cesta                                           
1800 –  Velkopáteční obřady – Památka  umučení  Páně s adorací kříže                         
1930 –  2200     Adorace u Božího Hrobu
30. března 2024        Sobota Bílá sobotaJáchymov       1700 –  Velikonoční vigilie
Ostrov              900  – Modlitba se čtením a ranní chvály                                           
1000 –  1700  –  Adorace u Božího Hrobu                         
1000 –1100    –  Svátost smíření                        
1500    –  Žehnání velikonočních pokrmů                        
2000      Velikonoční vigilie
31. března 2024         Neděle   Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Boží hod velikonočníOstrov              830 –  Slavnostní velikonoční mše svatá        
Po mši svaté farní velikonoční snídaně na faře
Jáchymov       1000 –  Mše svatá
Abertamy      1130 –   Mše svatá
Boží Dar         1600 –  Mše svatá                      
1. dubna 2024           Pondělí Velikonoční pondělíOstrov                       830 –  Mše svatá
Horní Blatná          1000 –  Mše svatá
Pernink                   1130 –  Mše svatá