Ohlášky

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 6232 Kč (z toho v Ostrově se vybralo 2658 Kč, v Jáchymově 2700 Kč a zbylých 874 Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme!

Za týden v neděli zveme na Michalskou pouť do našeho kostela sv. Michaela a Panny Marie Věrné. Poutní mše svatá bude od 9:00 hod.  Po mši svaté zveme všechny na posezení na faře a budeme vděčni za donesení nějakých dobrůtek. Odpoledne ve 13:00 a 14:00 hod. zveme na Varhanní zastavení. Prosíme farníky o příspěvek na květinovou výzdobu. Z důvodu konání pouti nebude příští sobotu mše svatá v kapli sv. Rodiny a v neděli mše svatá v Hroznětíně.

V úterý 19. 9. od 19:00 hod. se bude na faře v Ostrově konat rozšířená pastorační a ekonomická rada farnosti za účasti otce biskupa Tomáše Holuba a generálního vikáře Petra Hrušky.

V sobotu 23.9 v 11:00 hod. se bude  sloužit mše svatá na Ryžovně v rámci 17. svatováclavského setkáni a Dne zaniklých obci. Nebude mše v Abertamech.

Přihlášky na výuku náboženství je možné si vyzvednout ve farní kanceláři. Předpokládáme, že jak v minulém roce, se výuka náboženství bude konat každou středu od 16:30 hod. na faře v Ostrově.

V pondělí 18. září od 20 hod. (a pak každé třetí pondělí v měsíci) se po prázdninové přestávce opět rozběhne pravidelné živé vysílání pořadu “LIVE s biskupem”. Již během tohoto týdne můžete na live@bip.cz (a v průběhu přenosu také přes chat na YouTube) biskupovi položit otázky. Odkaz ke sledování najdete na bip.cz/livesbiskupem.

Mše svaté v Ostrově budou slouženy od úterý do pátku vždy v 18:00 hod. Podrobný rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.