Ohlášky

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Minulý týden sbírka vynesla celkem 5603 Kč (z toho v Ostrově se vybralo 2131 Kč, v Jáchymově 1700 Kč a zbylých 1772 Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme!

Srdečně zveme dnes ve 13 a 14 h. do kostela v Ostrově na Varhanní zastavení s Martinem Matuškou.

V pondělí 25. 9. od 18:00 se v kostele sv. Michaela v Ostrově koná modlitební večer za farnost. Bude zde příležitost modlit se společně za situaci ve farnosti a prosit Boha o pomoc v této nelehké situaci.

Přihlášky na výuku náboženství je možné si vyzvednout ve farní kanceláři. Předpokládáme, že jak v minulem roce, se výuka náboženství bude konat každou středu od 16:30 h. na faře v Ostrově.

Připomínáme a zveme k účasti v semináři Obnovy v Duchu Svatém, která bude v naši farnosti probíhat na podzim od 5. října do 14. prosince. Setkání se budou konat na faře v Ostrově každý čtvrtek od 18 h. Přihlášky na tento seminář můžete zasílat na email farnosti (farnost.ostrov@bip.cz) nebo se přihlásit ve farní kanceláři či přes QR kód z plakátku.

Tento týden v naší farnosti nebudou slouženy mše svaté.