Ohlášky

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Minulá sbírka určená na charitu vynesla celkem 8906 Kč a 25,15 € (z toho v Ostrově se vybralo 6896  Kč, 22 € a v Jáchymově 2010 Kč, 3,15 €). Všem dárcům děkujeme!

Přihlášky na výuku náboženství je možné si vyzvednout ve farní kanceláři. První hodina bude ve středu 4.10. od 16:30 hod.

Připomínáme a zveme k účasti na semináři Obnovy v Duchu Svatém. Seminář bude  probíhat v naši farnosti od 5. října do 14. prosince. Setkání se budou konat na faře v Ostrově každý čtvrtek od 18 h. Přihlášky na tento seminář můžete zasílat na email farnosti (farnost.ostrov@bip.cz), přímo ve farní kanceláři.

 

Pořad bohoslužeb

26. neděle v mezidobí (týden od 1. října do 8. října 2023)

Mše svaté v Ostrově budou slouženy od úterý do pátku vždy v 18 hod.
Ve čtvrtek bude mše svatá z důvodu semináře již od 17 hod.

1. října neděle, 26. neděle v mezidobí

Ostrov 8:30 hod., mše svatá
Jáchymov 10:00 hod., mše svatá
Hroznětín 11:30 hod., mše svatá

2. října pondělí

Památka svatých andělů strážných

3. října úterý

Pernink 16:30 hod., mše svatá
Ostrov 18:00 hod., mše svatá za † maminku a babičku Dagmar Voldřichovou

4. října středa

Památka sv. Františka z Asissi
Jáchymov 16:00 hod., mše svatá
Ostrov 18:00 hod., mše svatá

5. října čtvrtek

Ostrov 17:00 hod., mše svatá za pokoj, zdraví a Boží požehnání pro rodinu Daxnerovu
Seminář obnovy v Duchu svatém od 18:00 hod.

6. října pátek

Ostrov 18:00 hod. – mše svatá za živé a † členy živého růžence

7. října sobota

Památka Panny Marie Růžencové
Horní Blatná 15:00 hod., mše svatá
Kaple sv. Rodiny 16:30 hod., mše svatá

8. října neděle, 27. neděle v mezidobí

Ostrov 8:30 hod., mše svatá za farnost
Jáchymov 10:00 hod., mše svatá
Hroznětín 11:30 hod., mše svatá

 

Personální změny

Od 1. října 2023 byl dočasným administrátorem římskokatolické farnosti Ostrov jmenován P. Petr Hruška, generální vikář plzeňské diecéze, který v nebližších týdnech bude ve farnosti sloužit nedělní mše svaté. Se žádostí o případný osobní či telefonický rozhovor či v jiných důležitých záležitostech je možné jej kontaktovat na hruska@bip.cz.

P. Krzysztof Dędek se od téhož data stává výpomocným duchovním římskokatolické farnosti Ostrov a dokud biskup nerozhodne jinak, nadále bude ve farnosti zastávat běžné úkony duchovní správy. Kontaktovat jej i nadále můžete na dedek@bip.cz nebo na tel. 731 619 702.

P. Patrik Koval od téhož data nemá ve farnosti žádné pastorační pověření.

I nadále platí kontakty pro administrativní a organizační záležitosti farnost.ostrov@bip.cz, tel. 604 835 064