SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

(týden od 7. ledna 2024 do 14. ledna 2024)

7. ledna                        neděle

Svátek Křtu Páně

Ostrov                              830 – mše svatá

Jáchymov                       1000 – mše svatá

Hroznětín                      1130 – mše svatá

8. ledna                              pondělí  
9. ledna                                  úterý
10. ledna                     středa

 

 

Jáchymov 1600 – mše svatá

Ostrov       1800 – mše svatá za † Filipa Breindla a za jeho

žijící rodinu

11. ledna                    čtvrtek Ostrov      1800 – mše svatá za † z rodiny Klusovy

po mši svaté eucharistická adorace

12. ledna                        pátek  Ostrov     1800 – mše svatá
13. ledna                     sobota

 

Abertamy                           1500 – mše svatá

Ostrov kaple Sv. Rodiny 1630 – mše svatá

14. ledna                     neděle

2. Neděle v mezidobí

Ostrov                            830 –  mše svatá za farnost

Jáchymov                     1000 –  mše svatá

Hroznětín                    1130–   mše svatá

 

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na potřeby farnosti. Minulou neděli a v pondělí 1. ledna sbírka vynesla celkem 12 385,- Kč (z toho v Ostrově se vybralo 5 262,- Kč, v Jáchymově 2 640,- Kč a zbylých 4 483,- Kč bylo vybráno
na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

Probíhá tradiční tříkrálová sbírka, na kterou můžete přispět do kasičky po mši svaté.

V pondělí v 18h zveme na večer chval, který se bude konat na faře v Ostrově.

V úterý ve 13h se bude konat v Brně pohřeb zemřelého Filipa Breindla. Z toho důvodu nebude v úterý mše svatá v Ostrově. Zádušní mše svatá za Filipa se bude sloužit ve středu 10.1.  v 18h  v Ostrově.

Ve čtvrtek po mši svaté zveme na  eucharistickou adoraci.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

www.farnostostrov.cz