Slavnost Ježíše Krista Krále

(týden od 26. listopadu do 3. prosince 2023)

26. listopadu                neděle

Slavnost Ježíše Krista Krále

Ostrov               830 – mše svatá za farnost

Jáchymov        1000 – mše svatá

Hroznětín        1130 – mše svatá

2. prosince                   sobota Horní Blatná              1500 – mše svatá

Kaple sv. Rodiny       1630 – mše svatá  

3. prosince                   neděle

1. neděle adventní

Ostrov                  830 – mše svatá za farnost

Jáchymov           1000 – mše svatá

Hroznětín           1130 – mše svatá                            

Ohlášky

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky. Minulá sbírka určená na sdělovací prostředky a katolická média vynesla celkem 6 739,-Kč (z toho v Ostrově se vybralo 2 556,- Kč, v Jáchymově    1 810,- Kč, a 2 373,- Kč na ostatních místech, kde byly slouženy mše svaté s nedělní platností). Všem dárcům děkujeme!

Tento týden se nebudou sloužit mše svaté ve farnosti z důvodu exercicií P. Krzysztofa. Bohoslužby se budou sloužit jen v sobotu a v neděli podle obvyklého plánu. Podrobný rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

 

V nejbližší sobotu 2. prosince zveme na faru v Ostrově na farní Silvestr  od 18 h. Všichni jsou srdečně zváni na společné posezení. Každý může přinést něco dobrého na ochutnání.

Za týden v neděli je 1. neděle adventní. Při mších svatých se budou žehnat adventní věnce.

Naše farní knihovna chystá na 2. a 3. adventní neděli na faře prodejní stánek knih, pohledů a kalendářů Karmelitánského nakladatelství a různých drobných dárkových předmětů vhodných jako vánoční dárek.

www.farnostostrov.cz