V sobotu 16. března od 10 h. zveme na postní duchovní obnovu, kterou povede P. Romuald Rob na téma: „Ježíšova oběť´ tehdy a dnes.“ Na programu přednáška, možnost svatostí smíření a mše svatá v 11,30h. Zakončení přibližně ve 12.30 h. společným občerstvením. Těšíme se na setkání.