Návštěva  farnosti  Ostrov v Rastattu

07.06. – 09.06.2024

 

Program :

Pátek 7. června:

Cca. 7:00 odjezd z Ostrova

Cca 15:00 příjezd do Rastattu a ubytováni v  hotelu. (Vzdělávací centrum sv. Bernharda).

17:00 Káva a dort v hotelu.

17:30 Odjezd k radnici. Přijetí hostů v historické radnici.

18:30 večer grilování na farní zahradě. (V případě špatného počasí v kulturním domě).

 

Sobota 8. června:

8:00 Snídaně

9:00 Mše svatá  v kapli Einsiedeln

9:45 Výlet autobusem do severního Schwarzwaldu, návštěva vinařství s degustací vína, čas cca 1,5 hodiny poté jízda po stezce mezi vinicemi na oběd.

12:30 Oběd v typickém schwarzwaldském hostinci “Hummelswälder Hof”.

14:00 Přejezd do přírodního parku, za příznivého počasí procházka podél jezera Mummelsee (cca 1 hod.).

V 16:00 hod. odjezd do hotelu.

18:30 setkání partnerských komunit. “Setkání hostů města a farnosti” Hudební večer ve farním centru. Pořadatelem je festivalový výbor farnosti sv. Alexander. Menu – Catering Frank Früh z “Blue Katz” Tanec a zábava – hudba – cca do 23 hodin.

 

Neděle 9. června:

8:00 Snídaně, check-out, předání klíčů.

9:10 Odjezd na německo-české mše.

11:00 Zámecký kostel nebo prohlídka zámku.

12:15 Oběd pro hosty s farníky, pomocníky a farním společenstvím ve farní budově.

14:00 Rozloučení a odjezd hostů.

Cca 21:00 návrat do Ostrova

 

cena za osobu 1500,- Kč

Přihlášky přímo ve farní kanceláři nebo na email farnost.ostrov@bip.cz