6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

(týden od 11. do 18. února 2024)

11. února                     neděle

6. Neděle v mezidobí

Ostrov                           830 – mše svatá za farnost

Jáchymov                    1000 – mše svatá

12. února                           pondělí  
13. února                        úterý Pernink                       1630 – mše svatá

Ostrov                         1800 – mše svatá

14. února                      středa

POPELEČNÍ STŘEDA

Jáchymov                   1600 – mše svatá

Ostrov                         1800 – mše svatá

15. února                    čtvrtek Ostrov                         1800 – mše svatá

po mši svaté eucharistická adorace

16. února                       pátek Ostrov                          1800 – mše svatá
17. února                     sobota Abertamy                               1500 – mše svatá

Ostrov kaple Sv. Rodiny       1630 – mše svatá

18. února                     neděle

1. Neděle postní

Ostrov                        830 –  mše svatá za farnost

Jáchymov                 1000 –  mše svatá

Hroznětín                 1130 –   mše svatá

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na potřeby farnosti. Minulou neděli sbírka vynesla celkem 5 045,- Kč (z toho v Ostrově se vybralo 2 955,- Kč, v Jáchymově 2 090,- Kč). Všem dárcům děkujeme.

Ve středu je Popeleční středa, kterou začíná postní doba. Každoroční prožívání postní doby je příhodný čas pro vystoupení na posvátnou horu Velikonoc. Postní doba totiž svou dvojí povahou připravuje katechumeny
i věřící na slavení velikonočního tajemství. K tomuto slavení se věřící připravují pokáním k obnovení křestního vyznání, horlivějším nasloucháním božímu slovu a modlitbou. Při mši svaté v 16 h. v Jáchymově a v 18 h. v Ostrově se bude světit popel a budou jimi označováni věřící.

Od 7. do 9. června se uskutečni návštěva naší partnerské farnosti v Rastattu. Naši přátele z Německa zajišťuji pro nás ubytováni a stravu. Připravili pro nás krásný program. Můžete se s ním seznámit na letácích nebo na našich webových stránkách. Cena 1500 CZK na osobu. Přihlásit se můžete emailem nebo v kanceláři farnosti.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

www.farnostostrov.cz