5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

(týden od  4. února do 11. února 2024)

4. února                      neděle

5. Neděle v mezidobí

Ostrov                             830 – mše svatá za farnost

Jáchymov                     1000 – mše svatá

5. února                                  pondělí

Památka sv. Agáty, panny a mučednice

Ostrov                            1800 – chvály farní sál
10. února                    sobota

Památka sv. Scholastiky, panny

Abertamy                     1500 – mše svatá
11. února                     neděle

6. Neděle v mezidobí

Ostrov                              830 –  mše svatá za farnost

Jáchymov                       1000 –  mše svatá

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na potřeby farnosti. Minulou neděli sbírka vynesla celkem 5 543,- Kč (z toho v Ostrově se vybralo 2 437,- Kč, v Jáchymově 1 806,- Kč a zbylých 1300,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

V tomto týdnu mše svaté v Ostrově nebudou.

V pondělí zveme na Chvály do farního sálu  od 18h.

V sobotu bude mše svatá v Abertamech od 15h a v neděli budou mše svaté v 8:30 v Ostrově a v 10h v Jáchymově. Bude je sloužit pan Biskup František Radkovský, který během mše svaté bude udělovat svátost pomazání nemocných, všem, kteří o to požádají.

Od 7. do 9. června 2024 se uskutečni návštěva naší partnerské farnosti v Rastattu. Naši přátele z Německa zajišťuji pro nás ubytováni a stravu. Připravili pro nás krásný program. Můžete se s ním seznámit na letácích nebo na našich webových stránkách. Cena 1500 CZK na osobu. Přihlásit se můžete emailem nebo v kanceláři farnosti.

Organizujeme také v terminu od 22. do 26. května 2024 pout´ do Polska. Podrobnosti na plakátku a na webu farnosti.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

www.farnostostrov.cz