32. neděle v mezidobí

(týden od 12. listopadu do 19. listopadu 2023)

12. listopadu                neděle

32. neděle v mezidobí

Ostrov               830 – mše svatá za farnost

Jáchymov        1000 – mše svatá

Hroznětín        1130 – mše svatá

13. listopadu                           pondělí

Památka sv. Anežky České, panny

14. listopadu                   úterý Pernink           1630 – mše svatá

Ostrov            1800 – mše svatá  za † Marii Hynkovou a celý rod

15. listopadu                středa Jáchymov      1600 – mše svatá

Ostrov            1800 – mše svatá za † rodinu Urbanovu a celý rod

16.listopadu                čtvrtek Ostrov          1700 – mše svatá

 

       1800 Seminář obnovy v Duchu Svatém fara Ostrov

17.listopadu                   pátek

Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

Ostrov         1800 – mše svatá za † Marii Kriškovou (30 dnů od

úmrtí)

po mši svaté eucharistická adorace

18. listopadu               sobota Abertamy              1500 – mše svatá

Kaple sv. Rodiny  1630 – mše svatá  

19. listopadu                neděle

33. neděle v mezidobí

Ostrov                  830 – mše svatá za farnost

Jáchymov           1000 – mše svatá

Hroznětín           1130 – mše svatá                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohlášky

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky. Minulá sbírka vynesla celkem 5 478,-Kč (z toho v Ostrově se vybralo 2 359,- Kč, v Jáchymově         1 694,- Kč, a 1 425,- Kč na ostatních místech, kde byly slouženy mše svaté s nedělní platností). Všem dárcům děkujeme! Příští týden 19. listopadu, bude sbírka na určená na sdělovací prostředky.

Dnes v neděli 12. listopadu zveme do našeho kostela sv. Michaela a Panny Marie Věrné na koncert u příležitosti 34 let od Sametové revoluce a od svatořečení sv. Anežky České. Od 15h bude hrát skupina Elegance a od 15:45 Eva Henychová. Vstupné dobrovolné.

Blíží se konec církevního roku. Jako v minulých letech chceme uspořádat v sobotu 2. prosince od 18 h. farní Silvestr. Všichni jsou srdečně zváni na společné posezení.

Mše svaté v Ostrově budou slouženy v úterý, středu a pátek v 18 h. Ve čtvrtek se bude mše svatá konat v 17 h. z důvodu semináře obnovy v Duchu Svatém. V pátek po mši bude eucharistická adorace.

Podrobný rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

www.farnostostrov.cz