31. neděle v mezidobí

(týden od 5. listopadu do 12. listopadu 2023)

5. listopadu                  neděle

31. neděle v mezidobí

Ostrov               830 – mše svatá za farnost

Jáchymov        1000 – mše svatá

Hroznětín        1130 – mše svatá

6. listopadu                              pondělí  
7. listopadu                     úterý Pernink             1630 – mše svatá

Ostrov               1800 – mše svatá  za † Marii Klatovskou a

Antonína a rodinu Delinčákovou

8. listopadu                  středa Jáchymov      1600 – mše svatá

Ostrov            1800 – mše svatá za rodinu Kepovou a Fichnovou

9.listopadu                  čtvrtek

Svátek Posvěcení lateránské baziliky

Ostrov          1700 – mše svatá za † z rodiny Šimlíkovi, Hrancovi a

duše v očistci

       1800 Seminář obnovy v Duchu Svatém fara Ostrov

10.listopadu                   pátek

Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

Ostrov         1800 – mše svatá za † Marii Běhounkovou a rodinu

Běhounkovu a Pálovu

po mši svaté eucharistická adorace

11. listopadu               sobota

Památka sv. Martina, biskupa

Abertamy             1500 – mše svatá

 

12. listopadu                neděle

32. neděle v mezidobí

Ostrov                  830 – mše svatá za farnost

Jáchymov           1000 – mše svatá

Hroznětín           1130 – mše svatá                            

   

Ohlášky

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky. Minulá sbírka vynesla celkem 8 471,-Kč (z toho v Ostrově se vybralo 3 308,- Kč,

v Jáchymově 3 000,- Kč, a 2 163,- Kč na ostatních místech, kde byly slouženy mše svaté s nedělní platností). Všem dárcům děkujeme!

V tomto období je možné získat plnomocné odpustky za zemřelé do 8.11.2023

Podmínky pro získání plnomocných odpustků jsou následující:

  1. Daný den přijmout eucharistii
  2. Navštívit hřbitov a pomodlit se za zemřelé
  3. Pomodlit se na úmysl sv. Otce
  4. V okruhu těchto dní vykonat sv. zpověď

V sobotu 11. listopadu v 16.30 se v  kapli sv. Floriana v Ostrově se bude konat vzpomínková akce na Den válečných veteránů. Z toho důvodu příští sobotu nebude mše svatá v kapli sv. Rodiny.

V neděli 12. listopadu zveme do našeho kostela sv. Michaela na koncert u příležitosti 34 let od Sametové revoluce a od svatořečení sv. Anežky České. Od 15h bude hrát skupina Elegance a od 15:45 Eva Henychová. Vstupné dobrovolné.

Blíží se konec církevního roku. Jako v minulých letech chceme uspořádat v sobotu 2. prosince od 18 h farní Silvestr. Všichni jsou srdečně zváni na společné posezení.

Mše svaté v Ostrově budou slouženy v úterý, středu a pátek v 18 h. Ve čtvrtek se bude mše svatá konat v 17 h. z důvodu semináře obnovy v Duchu Svatém. V pátek po mši bude eucharistická adorace.

Podrobný rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

www.farnostostrov.cz