30. neděle v mezidobí

(týden od 29. října do 5. listopadu 2023)

29. října                        neděle

30. neděle v mezidobí

Ostrov                830 – mše svatá za farnost

Jáchymov         1000 – mše svatá

Hroznětín         1130 – mše sv. za zemřelé v kostele  

                           1230 modlitba za zemřelé na hřbitově

Děpoltovice     1315 modlitba za zemřelé na hřbitově

30. října                                   pondělí  
31. října                           úterý Pernink              1600modlitba za zemřelé na hřbitově

1630 – mše svatá

Ostrov                1800 – mše svatá

1. listopadu                  středa

Slavnost Všech svatých

Jáchymov          1515–  modlitba za zemřelé na hřbitově

1600 – mše svatá

Ostrov                1800 – mše svatá

2.listopadu                  čtvrtek

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Památka zesnulých

Ostrov    – hřbitovní kostel sv. Jakuba Většího 

1630 –   „Svíce za zemřelé“

1700 – mše svatá za zemřelé

                           

1800 Seminář obnovy v Duchu Svatém fara Ostrov

3.listopadu                    pátek

 

První pátek v měsíci

Ostrov   1700 – tichá eucharistická adorace
možnost svátosti smíření

1740–pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci

Ježíšovu   

1800 – mše svatá za † manžela Antonína
a rodiče Vlastu a Františka

4. listopadu                  sobota

Památka sv. Karla Boromejského, biskupa

Potůčky               1400   modlitba za zemřelé na hřbitově

Horní Blatná       1430modlitba za zemřelé na hřbitově

                              1500 – mše sv. za zemřelé v kostele

sv. Vavřince

Kaple sv. Rodiny 1630 – mše svatá          

5. listopadu                  neděle

31. neděle v mezidobí

Ostrov                 830 – mše svatá za farnost

Jáchymov           1000 – mše svatá

Hroznětín           1130 – mše svatá                            

   

Ohlášky

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky. Minulá sbírka určená na Misie vynesla celkem 6 671,-Kč a 4€ (z toho v Ostrově se vybralo 3 161,- Kč, v Jáchymově 1 310,- Kč, 4€ a 2 200,- Kč na ostatních místech, kde byly slouženy mše svaté s nedělní platností). Všem dárcům děkujeme!

Tento týden se budou konat dušičkové pobožnosti na hřbitovech. Dnes v neděli 29. října ve 12.30 h. na hřbitově v Hroznětíně a v 13.15 h. v Děpoltovicích.  V úterý 31. října v 16 h. v Perninku a ve středu
1. listopadu v 15.15 h. v Jáchymově. Ve čtvrtek 2. listopadu zveme do hřbitovního kostela sv. Jakuba Většího v Ostrově na akci „Svíce pro naše zemřelé“. V 16.30 h. proběhne modlitba za zemřelé s možností zapálení svíček a v 17 h. se bude sloužit mše svatá za zemřelé.  Dušičkové pobožnosti završíme v naší farnosti v sobotu 4. listopadu na pobožnosti na hřbitově v Potůčkách ve 14 h. a ve 14.30 h. v Horní Blatné.

Blíží se konec církevního roku. Jako v minulých letech chceme uspořádat v sobotu 2. prosince od 18 h farní Silvestr. Všichni jsou srdečně zváni na společné posezení.

Mše svaté v Ostrově budou slouženy v úterý a středu v 18 h. Ve čtvrtek se bude mše svatá konat v 17 h. v hřbitovním kostele sv. Jakuba Většího. V pátek je „První pátek v měsíci“. Od 17 h. bude v kostele tichá eucharistická adorace a možnost přistoupit ke svátosti smíření. V 17.40 h. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a v 18 h. mše svatá.

 

Podrobný rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

www.farnostostrov.cz