3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
(týden od 21. do 28. ledna 2024)

21. ledna neděle
3. Neděle v mezidobí
(neděle Božího slova)

Ostrov 8 30 – mše svatá za farnost
Jáchymov 10 00 – mše svatá
Hroznětín 11 30 – mše svatá

22. ledna pondělí
23. ledna úterý Pernink 16 30 – mše svatá
Ostrov 18 00 – mše svatá

24. ledna středa
Památka sv. Františka Saleského,
biskupa a učitele církve

Jáchymov 16 00 – mše svatá
Ostrov 18 00 – mše svatá

25. ledna čtvrtek
Svátek Obrácení svatého Pavla,

apoštola

Ostrov 18 00 – mše svatá
po mši svaté eucharistická adorace

26. ledna pátek
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

Ostrov 18 00 – mše svatá
27. ledna sobota Abertamy 15 00 – mše svatá
Ostrov kaple Sv. Rodiny 16 30 – mše svatá

28. ledna neděle
4. Neděle v mezidobí

Ostrov 8 30 – mše svatá za farnost
Jáchymov 10 00 – mše svatá
Hroznětín 11 30 – mše svatá

Ohlášky:

Dnes je neděle Božího Slova. Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky, která je
určena v Ostrově na podporu rodiny zesnulého Filipa Breindla a na ostatních místech na
biblický apoštolát. Minulou neděli sbírka vynesla celkem 4 998,- Kč (z toho v Ostrově se
vybralo 2 268,- Kč, v Jáchymově 1 870,- Kč a zbylých 860,- Kč bylo vybráno na ostatních
místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.
V sobotu 27. 1. zveme na brigádu do kostela v Ostrově – úklid vánoční výzdoby.
Předem všem moc děkujeme za pomoc.
Za týden v neděli 28. 1. se bude konat ekumenické setkání na evangelické faře
v Ostrově od 17 h. Všichni jste srdečně zváni.
Rozpis živého růžence pro rok 2024 si můžete vyzvednout ve farním sále.
Upozorňujeme, že od 8. do 10. března budou probíhat postní rekolekce s biskupem
Tomášem na téma Ježíšova pokora v Haus Johannisthal (Německo). Podrobnosti naleznete
na nástěnce a na stránkách biskupství, skrze které se můžete také přihlásit k účasti.
Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

www.farnostostrov.cz