29. neděle v mezidobí

(týden od 22. do 29. října 2023)

22. října                        neděle

29. neděle v mezidobí

Misijní neděle

Ostrov                830 – mše svatá za farnost

Jáchymov          1000 – mše svatá

Hroznětín          1130 – mše svatá

23. října                                   pondělí  
24. října                           úterý Pernink              1630 – mše svatá

Ostrov                1800 – mše svatá

25. října                         středa Jáchymov          1600 – mše svatá

Ostrov                1800 – mše svatá

26. října                        čtvrtek Ostrov                1700 – mše svatá
                                  1800  Seminář obnovy v Duchu Svatém
27.října                           pátek Ostrov             1800 – mše svatá

po mši svaté eucharistická adorace

28. října                        sobota

Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

Stráž nad Ohří  1115   modlitba za zemřelé na hřbitově

Velichov            1200   modlitba za zemřelé na hřbitově

Radošov            1230   modlitba za zemřelé na hřbitově

Krásný Les         1230   modlitba za zemřelé na hřbitově

Bor u K. Varů   1300   modlitba za zemřelé na hřbitově

Boží Dar            1330   modlitba za zemřelé na hřbitově

Abertamy          1415modlitba za zemřelé na hřbitově

                           1500 – mše sv. za zemřelé v kostele

Kaple sv. Rodiny  1630 – mše svatá          

29. října                        neděle

30. neděle v mezidobí

Ostrov                830 – mše svatá za farnost

Jáchymov         1000 – mše svatá

Hroznětín         1130 – mše sv. za zemřelé v kostele  

                           1230 modlitba za zemřelé na hřbitově

Děpoltovice     1315 modlitba za zemřelé na hřbitově

 

 

 

 

 

 

 

Ohlášky

Dnes je Misijní neděle. Sbírka je určena na misie. Předem děkujeme za Vaše dary. Minulá sbírka vynesla celkem 6 544,-Kč a 11€ (z toho v Ostrově se vybralo 2 491,- Kč, v Jáchymově 1 986,- Kč a 2 067,-Kč a 11€ na ostatních místech, kde byly slouženy mše svaté s nedělní platností). Všem dárcům děkujeme!

Začínáme se přibližovat slavení Slavnosti Všech svatých a dušičkových pobožností při Vzpomínce na všechny věrné zemřelé. Příští sobotu 28. října zahájíme dušičkové pobožnosti za zemřelé, a to ve Stráží nad Ohří, Velichově, Radošově, Krásném Lese, Boru, na Božím Daru a v Abertamech. V neděli 29. října v Hroznětíně a Děpoltovicích,  v úterý 31. října v Perninku. Následně ve středu 1. listopadu v Jáchymově a ve čtvrtek 2. listopadu v Ostrově. Dušičkové pobožnosti završíme v naší farnosti v sobotu 4. listopadu v Potůčkách a Horní Blatné. Podrobnosti o časech, kdy se pobožností konají, najdete na nástěnce a našich webových farních stránkách.

Mše svaté v Ostrově budou slouženy od úterý do pátku vždy v 18 h. Ve čtvrtek bude mše svatá z důvodu semináře již od 17 h. Během konání Semináře Obnovy v Duchu Svatém se eucharistické adorace konají v pátek po mši svaté.

Podrobný rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

www.farnostostrov.cz