27. neděle v mezidobí

(týden od 8. října do 15. října 2023)

8. října                          neděle

27. neděle v mezidobí

Ostrov                830 – mše svatá za farnost

Jáchymov        1000 – mše svatá

Hroznětín        1130 – mše svatá

9. října                         pondělí
10. října                           úterý Pernink       1630 – mše svatá

Ostrov         1800 – mše svatá Greg.

11. října                         středa Jáchymov    1600 – mše svatá

Ostrov          1800 – mše svatá  Greg.

12. října                        čtvrtek Ostrov    1700 – mše svatá  Greg.
Seminář obnovy v Duchu svatém od 18h
13.října                           pátek Ostrov     1800 – mše svatá Greg.

po mši svaté eucharistická adorace

14. října                        sobota Abertamy               1500 – mše svatá

Kaple sv. Rodiny   1630 – mše svatá         

15. října                        neděle

28. neděle v mezidobí

Ostrov                830 – mše svatá za farnost

Jáchymov        1000 – mše svatá

Hroznětín        1130 – mše svatá

Ohlášky

Dnešní sbírka je určena na Charitu. Minulá sbírka vynesla celkem 8 046,-Kč (z toho v Ostrově se vybralo 3 095,- Kč, v Jáchymově 3 943,- Kč a 1 008,-Kč na ostatních místech, kde byly slouženy mše svaté s nedělní platnosti) Všem dárcům děkujeme!

Ve čtvrtek 12. října od 18 h. se bude ve farním sále v Ostrově konat druhé setkání Semináře Obnovy v Duchu Svatém.

Během konání Semináře Obnovy v Duchu Svatém se budou eucharistické adorace konat v pátek po mši svaté. Na první zveme už tento pátek 13. října.

Mše svaté v Ostrově budou slouženy od úterý do pátku vždy v 18 h. Ve čtvrtek bude mše svatá z důvodu semináře již od 17h.

Podrobný rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

www.farnostostrov.cz