2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

(týden od 14. do 21. ledna 2024)

14. ledna                     neděle

2. Neděle v mezidobí

Ostrov                           830 – mše svatá

Jáchymov                    1000 – mše svatá

Hroznětín                      1130 – mše svatá

15. ledna                    pondělí
16. ledna                        úterý Pernink                       1630 – mše svatá

Ostrov                         1800 – mše svatá

17. ledna                     středa

Památka sv. Antonína, opata

 

Jáchymov                   1600 – mše svatá

Ostrov                         1800 – mše svatá

18. ledna                    čtvrtek

Památka Panny Marie,

Matky jednoty křesťanů

Ostrov                         1800 – mše svatá

po mši svaté eucharistická adorace

19. ledna                        pátek Ostrov                          1800 – mše svatá
20. ledna                     sobota

 

Abertamy                    1500 – mše svatá

Ostrov kaple Sv. Rodiny 1630 – mše svatá

21. ledna                     neděle

3. Neděle v mezidobí

(neděle Božího slova)

Ostrov                            830 –  mše svatá za farnost

Jáchymov                     1000 –  mše svatá

Hroznětín                    1130 –   mše svatá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky, která je určena na potřeby farnosti. Minulou neděli sbírka vynesla celkem 5 966,- Kč (z toho v Ostrově se vybralo 2 706,- Kč, v Jáchymově 1 630,- Kč a zbylých 1 630,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme. Příští neděli v Ostrově bude mimořádná sbírka na podporu rodiny zesnulého Filipa Breindla.

Ještě dnes po mši svaté můžete přispět na Tříkrálovou sbírku do označené kasičky zde v kostele. Případně lze využít i platbu online.

Ve čtvrtek 18. ledna je den liturgické památky Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, kterou začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů, končící svátkem Obracení svatého Pavla 25. ledna.

V neděli 28. 1. se bude konat ekumenické setkání na evangelické faře zde v Ostrově od 17 h. Všichni jste srdečně zváni.

Rozpis živého růžence pro rok 2024 si můžete vyzvednout ve farním sále.

Upozorňujeme, že od 8. do 10. března budou probíhat postní rekolekce s biskupem Tomášem na téma Ježíšova pokora v Haus Johannisthal (Německo). Podrobnosti naleznete na nástěnce a na stránkách biskupství, skrze které se můžete také přihlásit k účasti.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

www.farnostostrov.cz