1. neděle adventní

(týden od 3. prosince do 10. prosince 2023)

3. prosince                   neděle

1. neděle adventní

Ostrov               830 – mše svatá za farnost

Jáchymov        1000 – mše svatá

Hroznětín        1130 – mše svatá

4. prosince                               pondělí  
5. prosince                      úterý Pernink           1630 – mše svatá

Ostrov             1800 – mše svatá

6. prosince                    středa

Slavnost sv. Mikuláše, biskupa

Jáchymov     1600 – mše svatá

Ostrov           1630 – mikulášská besídka na faře

1800 – mše svatá za rodinu Sofronovu

7. prosince                   čtvrtek

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

  Ostrov         1700 – mše svatá  za † Marii Hynkovou a celý rod 

                          1800 Seminář obnovy v Duchu Svatém fara Ostrov

8. prosince                     pátek

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny Prvotního hříchu

Ostrov          1800 – rorátní mše svatá  za † Václava Dvořáka a

jeho rodiče a dceru Alenku a za rodiče Fišerovi a dceru Věrušku

9. prosince                   sobota Abertamy              1500 – mše svatá

Kaple sv. Rodiny  1630 – mše svatá  

10. prosince                 neděle

2. neděle adventní

Ostrov                  830 – mše svatá za farnost

Ostrov                1400 – varhanní adventní zastavení –

účinkuje Martin Matuška

Jáchymov           1000 – mše svatá

Hroznětín           1130 – mše svatá                            

 

 

 

 

 

 

 

Ohlášky

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky. Minulá sbírka vynesla celkem 5 630,-Kč (z toho v Ostrově se vybralo 2 360,- Kč, v Jáchymově    1 330,- Kč, a 1 940,- Kč na ostatních místech, kde byly slouženy mše svaté s nedělní platností). Všem dárcům děkujeme!

Ve středu od 16.30 zveme všechny děti na faru zde v Ostrově na mikulášský program a na mikulášskou nadílku.

V pátek zveme na slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny Prvotního hříchu v 18h a zároveň bude rorátní mše svatá.

Za týden na 2. neděli adventní srdečně od 14h zveme do kostela sv. Michaela a Panny Marie Věrné v Ostrově   na „Adventní varhanní zastavení“ – účinkuje Martin Matuška.

Naše farní knihovna chystá na 2. a 3. adventní neděli na faře v Ostrově prodejní stánek knih, pohledů a kalendářů Karmelitánského nakladatelství a různých drobných dárkových předmětů vhodných jako vánoční dárek.

Podrobný rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

 

 

 

www.farnostostrov.cz