SVATÝ TÝDEN – VELIKONOCE 2023 ve farnosti Ostrov

SVATÝ TÝDEN – VELIKONOCE 2023

Římskokatolická farnost Ostrov

6. dubna 2023         Čtvrtek

Zelený čtvrtek

Jáchymov     1700  –  Mše svatá na památku večeře Páně

po mši svaté krátká poklona – Getsemany

Ostrov           1800  –  Mše svatá na památku večeře Páně

1900 – 2200  –  Adorace Getsemany

7. dubna 2023          Pátek

Velký pátek

Ostrov    900 –  Modlitba se čtením a ranní chvály

1000 –1200 –  Svátost smíření

1615  – Křížová cesta

1700 –  Velkopáteční obřady – Památka umučení

Páně s adorací kříže

1830 –  2200     Adorace u Božího Hrobu

 

Jáchymov        1530  – svátost smíření

1600  – Křížová cesta

1630 –  Velkopáteční obřady – Památka

umučení Páně s adorací kříže a krátká

poklona u Božího hrobu

8. dubna 2023        Sobota

Bílá sobota

Ostrov                900  – Modlitba se čtením a ranní chvály

1000 –  1700  –  Adorace u Božího Hrobu

1000 –1200    –  Svátost smíření

1700    –  Žehnání velikonočních pokrmů

2030    –  Velikonoční vigilie

 

Jáchymov       1800 –  Velikonoční vigilie

9. dubna 2023        Neděle

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Boží hod velikonoční

Ostrov      830 –  Slavnostní velikonoční mše svatá

Po mši svaté farní velikonoční snídaně na faře

Abertamy            830 –  Mše svatá

Jáchymov           1000 –  Mše svatá

Horní Blatná     1130–   Mše svatá

Pernink              1130 –  Mše svatá

Radošov     1300 – mše sv.

Boží Dar             1800 –  Mše svatá

10. dubna 2023        Pondělí

Velikonoční pondělí

Ostrov                1300 –  Mše svatá

1630 –  Velikonoční varhaní koncert

 

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064