Slavnost seslání Ducha svatého (týden od 28. května do 4. června 2023)

Slavnost seslání Ducha svatého

(týden od 28. května do 4. června 2023)

28. května                    neděle

Slavnost Seslání Ducha Svatého

Ostrov         830 – mše svatá za farnost

                    1630 – májová pobožnost

Jáchymov   1000 – mše svatá

Hroznětín   1130 – mše svatá

29. května                          pondělí

Památka Panny Marie Matky církve

Ostrov         1800 – mše svatá

30. května                       úterý

Památka sv. Zdislavy

Pernink       1630 – mše svatá                                         

Ostrov         1800 – mše svatá

31. května                     středa

Svátek Navštívení Panny Marie

Jáchymov    1600 – mše svatá

Ostrov         1800 – mše svatá

1. černa                        čtvrtek

Svátek Ježíše Krista nejvyššího a věčného kněze

Ostrov         1700 – eucharistická adorace

                     1800 – mše svatá  za † Jaroslava a Jiřího
                     Čumrovi a celý rod

2. června                        pátek

Noc kostelů

Ostrov          1700 – mše svatá s požehnáním pro účastníky
                               Noci kostelů

3. června                      sobota

Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

Horní Blatná               1500 – mše svatá

 

4. června                      neděle

Slavnost Nejsvětější

Trojice

Jáchymov    1000 – mše svatá za zdraví pro Kristýnu 

                                                                             Kubačákovou

Pernink        1130 –  poutní mše svatá

Ostrov          1800mše svatá s udílením svátosti biřmování

 www.farnostostrov.cz

  

OHLÁŠKY

Minulý týden sbírka na diecézi vynesla celkem 5 954,- Kč (z toho v  Ostrově se vybralo 2 974,- Kč, v Jáchymově 2 040,- Kč a zbylých 940,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

Dnes (v neděli) zveme na poslední májovou pobožnost do Einsiedelnské kaple od 16:30 h.

Příští neděli 4. června je slavnost Nejsvětější Trojice. V Perninku se bude konat poutní mše svatá v 11.30 h. Mše svatá v Ostrově s udělováním svátosti biřmování bude výjimečně v 18 h. Mši svatou bude celebrovat biskup Tomáš Holub. Nebude se konat mše svatá v sobotu v Kapli sv. Rodiny, v  neděli ráno v Ostrově ani v Hroznětíně.

Zítra v pondělí  na Památku Panny Marie Matky církve bude v Ostrově mše svatá v 18 h.

Dne 30. 5. v úterý  se bude v kostele v Jáchymově v 11 h. konat pohřeb pana Rüdigera Eisensteina, bývalého starosty a dlouholetého kostelníka v Jáchymově. 

Jako obvykle zveme v úterý od 19 h. na biblické společenství.

Ve čtvrtek je Svátek Ježíše Krista nejvyššího a věčného kněze. Od 17 h. bude eucharistická adorace a možnost přijetí svátosti smíření.

 V pátek 2. června se bude konat Noc kostelů a budou otevřeny skoro všechny kostely na území naši farnosti. Podrobnosti naleznete na webových stránkách Noci kostelů a na plakátcích. V Ostrově v 17 h. bude mše svatá s požehnáním pro účastníky Noci kostelů.  Děkuji všem, kteří se podílí na přípravě programů a konaní akce. Hledáme dobrovolníky z řad farníků, kteří by ještě byli ochotni s něčím pomoci. Děkujeme!

V červnu plánujeme dvě farní akce – dětské odpoledne v pátek 9. 6. a farní den na farní zahradě v neděli 18 června.

 Podrobný rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

www.farnostostrov.cz

 

 

Farnost Ostrov a Jáchymov

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064