Popeleční středa a sbírka pro Ukrajinu

Zítra je Popeleční středa, která zahajuje postní dobu. Každoroční prožívání postní doby je příhodný čas pro vystoupení na posvátnou horu Velikonoc. Postní doba totiž svou dvojí povahou připravuje katechumeny i věřící na slavení velikonočního tajemství. K tomuto slavení se věřící připravují pokáním k obnovení křestního vyznání, horlivějším nasloucháním Božímu slovu a modlitbou. Při mši svaté v 16h. v Jáchymově a v 18h. v Ostrově bude se světit popel a označovat jím věřící. Při bohoslužbách proběhne sbírka pro Ukrajinu. Budeme se taky modlit o ukončení války.

Od 17h. možnost svátosti smíření v kostele v Ostrově.

 

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064