Odkazy

Římskokatolická farnost Ostrov a Jáchymov

Odkazy

Katolická církev v České republice: http://www.cirkev.cz/
Pension na faře Boží Dar: pensionfarabozidar.com

Pastorace: www.pastorace.cz

O víře: www.vira.cz

Signály – stránky pro komunikaci mladých křesťanů: www.signaly.cz

Oblastní charita Ostrov: ostrov.charita.cz

Biskupství plzeňské: www.bip.cz

Město Ostrov: www.ostrov.cz

Dům kultury Ostrov: www.dk-ostrov.cz

Karmelitánské nakladatelství: www.ikarmel.cz

Papežské misijní dílo: www.missio.cz

Římskokatolická farnost Staňkov: farnoststankov.webnode.cz

Časopis pro kluky u oltáře: www.tarsicius.cz

Dívčí svět: www.in.cz

Farnost, Ostrov nad Ohří