DOBA VELIKONOČNÍ (týden od 22. května 2022 do 29. května 2022)

DOBA VELIKONOČNÍ

(týden od 22. května 2022 do 29. května 2022)

22. května 2022        Neděle

6. Neděle Velikonoční

 

Ostrov              830 –  Mše svatá

                        1700 –  Májová pobožnost

Jáchymov       1000–  Mše svatá

Hroznětín      1130 – Mše svatá

23. května 2022        Pondělí

 

 

24. května 2022       Úterý

Pernink      1630 – Mše svatá

Ostrov        1800 – Mše svatá   za † Marii

 

25. května 2022        Středa

Jáchymov     1600 – Mše svatá

Ostrov           1800 – Mše svatá  za † Marii

26. května2022         Čtvrtek

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Ostrov      1800 – Mše svatá 

                              po mši svaté eucharistická adorace               

27. května 2022         Pátek

Svátek Výročí posvěcení Plzeňské katedrály

Ostrov      1800 –  Mše svatá

 

28. května 2022         Sobota

 

Abertamy                 1500 – Mše svatá

Kaple sv. Rodiny     1630 – Mše svatá 

29. května 2022         Neděle

7. Neděle Velikonoční

 

Ostrov              830 –  Mše svatá

Jáchymov       1000–  Mše svatá

Hroznětín      1130 – Mše svatá

 www.farnostostrov.cz

 

Ohlášky:

Dnešní sbírka je určená na náklady spojené s návštěvou naší partnerské farnosti Rastatt.

Sbírka minulou neděli na elektřinu vynesla celkem 9 389,- Kč. (V Ostrově se vybralo
4 920,- Kč a v Jáchymově 2 229,- Kč. Zbylých 2 240,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté.) Všem dárcům děkujeme.

Děkuji všem, kteří se včera zúčastnili brigády na faře.

Minulý čtvrtek P. Marek Hric převzal ocenění Občan Roku 2021 Města Ostrova – blahopřejeme!!! Na našich webových stránkách si můžete prohlédnout fotografie z této události. Také z Klášterních slavností a mše svaté s účastí dětí, které se připravují 
k svatému přijímání.

Dnes v 17h zveme do kostela v Ostrově na Májovou pobožnost.

Blíží se návštěva farnosti Rastatt, která proběhne od 3.6. do 6.6.22. Přípravné setkání farníků před návštěvou se uskuteční na faře v Ostrově ve středu 25. května v 19h. Z toho důvodu se nebude konat ve středu biblické společenství.

Ve čtvrtek je svátek Nanebevstoupení Páně – mše svatá v Ostrově v 18h a následně eucharistická adorace. Od 19h bude příprava na svátost biřmování.

V pátek je svátek výročí posvěcení plzeňské katedrály.

 V pátek v 19h bude setkání pro dospělé k prohloubení víry na téma: Dobrodružství Abraháma průvodce na cestě víry.

Mše sv. v týdnu budou v Ostrově od úterý do pátku vždy v 18h. V úterý je mše svatá na Perninku v 16:30 a ve středu v Jáchymově v 16h. V sobotu bude mše svatá v Abertamech  od 15h a v Kapli sv. Rodiny v Ostrově v 16:30h.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

www.farnostostrov.cz

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064