7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (týden od 21. do 28. května 2023)

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

(týden od 21. do 28. května 2023)

21. května                    

7. neděle velikonoční

 

Ostrov                     830 – mše svatá za farnost

                                1630 – májová pobožnost

Jáchymov               1000 – mše svatá za † Marii Bedlekovou

Hroznětín              1130 – mše svatá

22. května                          pondělí

 

23. května                       úterý

Pernink                  1630 – mše svatá                             

Ostrov                    1800 – mše svatá na poděkování za dar     

                zdraví a života a prosba o požehnání do dalších let

24. května                     středa

 

Jáchymov              1600 – mše svatá

Ostrov                    1800 – mše svatá

25. května                   čtvrtek

 

Ostrov                    1800 – mše svatá

                                           po mši svaté eucharistická adorace

26. května                      pátek

Památka sv. Filipa Neriho, kněze

Ostrov                    1800 – mše svatá

27. května                    sobota

Svátek Výročí posvěcení katedrály v Plzni

Slavení eucharistie k 30. výročí založení plzeňské diecéze v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni v 10:30

Abertamy               1500 – mše svatá

Kaple sv. Rodniny 1630 – mše svatá

28. května          

Slavnost Seslání Ducha Svatého

Ostrov                     830 – mše svatá za farnost

                                1630 – májová pobožnost

Jáchymov              1000 – mše svatá

Hroznětín              1130 – mše svatá

 www.farnostostrov.cz

 

OHLÁŠKY

Minulá sbírka byla určena na pomoc pronásledovaným křesťanům a vynesla celkem 8 958,- Kč. a 37,50 € (z toho v  Ostrově se vybralo
4 856,- Kč a 5 €, v Jáchymově 3 137,- Kč a 32,50 € zbylých 965,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

Dnes (v neděli) zveme na májovou pobožnost spojenou ze Svatodušní Novenou do Einsiedelnské kaple od 16:30 h.

V týdnu se po každé mši svaté bude konat krátká novéna k Duchu Svatému. Chceme se tak připravit na příští neděli a slavení Svatodušních svátku .

Jako obvykle zveme v úterý od 19 h. na biblické společenství a ve čtvrtek po mši svaté na eucharistickou adoraci. V pátek po mši svaté bude na faře setkání pro dospělé k prohloubení víry na téma: Duch Svatý v životě církve.

V sobotu 27. května, na výročí 30 let plzeňské diecéze, zveme na slavnostní mši svatou do Plzně. Hlavním celebrantem této mše svaté, která se bude konat katedrále sv. Bartoloměje se od 10:30 h., bude Mons. Jan Graubner a svou účast přislíbili i další biskupové z diecézí Čech a Moravy. Biskup Tomáš se těší na poutníky od nás. Podrobnosti na plakátku a webových stránkách diecéze.

Tento týden se bude konat 34. ročník akce Jáchymovské peklo. V pátek 26. května v 16:00 h proběhne položení květin u Rudé věže smrti. V sobotu 27. května se bude v 9:00 h. v kostele sv. Jáchyma v Jáchymově konat mše svatá a po ní budou položeny květiny u památníku BRÁNY KE SVOBODĚ. Ve 14:00 h. bude v Lázních Jáchymov žehnání pramenů.

V pondělí 22. května (tentokrát tedy mimořádně ne třetí, ale čtvrté pondělí v měsíci) od 20 hodin proběhne další živé vysílání pořadu “LIVE s biskupem”, v němž bude biskup opět hovořit o životě a otázkách plzeňské diecéze. Biskup Tomáš vás všechny zve jak ke sledování (což pak lze zpětně i ze záznamu), tak také k aktivnímu zapojení. Předem nebo ještě i v průběhu přenosu, mu můžete na e-mail live@bip.cz či přes chat na YouTube položit otázky, na které biskup Tomáš následně odpoví. Odkaz ke sledování i další související informace najdete na webu biskupství www.bip.cz (i přímo na www.bip.cz/livesbiskupem).

 

Brzy se uskuteční letošní Noc kostelů, a to v pátek 2. června. Skoro všechny kostely na území naši farnosti se do akce přihlásily. Účastníci se mohou těšit na zajímavý program, který je na jednotlivých místech pečlivě připraven. Podruhé se taky uskuteční motorkářská pouť po krušnohorských kostelích naši farnosti. Podrobnosti na webových stránkách Noci kostelů a na plakátkách. Děkuji všem, kteří se podílí na přípravě programů a konaní akce. Hledáme dobrovolníky z řád farníků, kteří by ještě byli ochotni s něčím pomoci. Děkujeme!

 Podrobný rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

www.farnostostrov.cz

Farnost Ostrov a Jáchymov

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064