22. TÝDEN V MEZIDOBÍ (týden od 28. srpna do 4. září 2022)

22. TÝDEN V MEZIDOBÍ

(týden od 28. srpna do 4. září 2022)

28. srpna2022            Neděle

22. neděle v mezidobí

 

Ostrov              830 –  Mše svatá za farnost

Jáchymov       1000 –  Mše svatá

Hroznětín      1130 – Mše svatá

29. srpna 2022                 Pondělí

Památka umučení sv. Jana Křtitele

 

30. srpna 2022             Úterý

Pernink         1630 – Mše svatá

Ostrov           1800 – Mše svatá 

31. srpna 2022            Středa

 

Jáchymov     1600 – Mše svatá

Ostrov           1800 – Mše svatá  

1. září 2022                Čtvrtek

 

Ostrov           1800 – Mše svatá

                        po mši svaté eucharistická adorace                

2. září 2022                   Pátek

První pátek v měsíci

 Ostrov     1700  – Tichá eucharistická adorace – možnost   

                                svátosti  smíření

                   1740 – Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu   

               1800 –  Mše svatá za † Jiřího Velemana

3. září 2022                 Sobota

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele

Horní Blatná      1500 –  Mše svatá

Pernink               1830 –  Mše svatá  

 

4. září 2022                 Neděle

23. neděle v mezidobí

Ostrov              830 –  Mše svatá za farnost

Jáchymov       1000–  Mše svatá za † Hermanna Ria a

                                                            Rudolfa Hammera

Hroznětín     1130 –  Mše svatá

 www.farnostostrov.cz

 

Ohlášky:

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 9 922,- Kč ( v Ostrově se vybralo  4 420 ,- Kč v Jáchymově 4 487,- Kč a 1 015,- Kč na ostatních místech, kde byla sloužena nedělní mše svatá) všem dárcům děkujeme.

V  pátek 2 září v 19h zveme na první setkání farníků po prázdninách. V 19h se bude v sálu na faře v Ostrově promítat film Farářův konec.

V sobotu 10. září se bude konat tradiční diecézní pouť do kláštera Teplá. Zahájení pouti bude v 9:45 a zakončení mší svatou ve 14:30. Na pouť se pojede opět soukromými vozidly. Žádáme farníky, kteří by byli ochotni jet svým autem,  aby nahlásili počet míst, které mohou nabídnout. Ať se také přihlásí zájemci k účasti výletu, kteří nemají k dispozici svoje vozidlo. Svojí účast můžete nahlásit u kněží,  v kanceláři nebo na farní email.

V pondělí 22. srpna památka Umučení sv. Jana Křtitele. Mše svaté v týdnu budou v Ostrově od úterý do pátku vždy v 18 hod. V úterý mše svatá v Perninku v 16:30 hod. Ve středu mše svatá v Jáchymově v 16 hod. V pátek je první pátek v měsíci a tudíž zveme na tichou eucharistickou adoraci a možnost svátosti smíření. Následovat bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a mše svatá.  V  sobotu památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele. Mše svatá v sobotu s nedělní platností bude  na Horní Blatné v 15 hod a na Perninku v 18.30.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

www.farnostostrov.cz

 

 

 

Farnost Ostrov a Jáchymov

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064