19. neděle v mezidobí (týden od 13. do 20. srpna 2023)

19. neděle v mezidobí

(týden od 13. do 20. srpna 2023)

13. srpna                      neděle

19. neděle v mezidobí

Ostrov              830 – mše svatá za farnost

Jáchymov        1000 – mše svatá

Hroznětín        1130 – mše svatá

14. srpna                                     pondělí

Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho

15. srpna                         úterý

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Jáchymov        1600 – mše svatá

Pernink            1630 – mše svatá

Ostrov              1800 – mše svatá

16. srpna                       středa

Ostrov              1800 – mše svatá

17. srpna                      čtvrtek

Ostrov 1800 – mše svatá po mši svaté eucharistická adorace

18.srpna                         pátek

Ostrov           1800 – mše svatá

19. srpna                      sobota

 

Abertamy       1500 – mše svatá

Boží Dar          1800 – mše svatá

20. srpna                      neděle

20. neděle v mezidobí

Ostrov              830 – mše svatá za farnost

Jáchymov        1000 – mše svatá

Hroznětín        1130 – mše svatá

 

Ohlášky

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Minulý týden sbírka vynesla celkem 14 015,-Kč (z toho v Ostrově se vybralo 2 785,- Kč, v Jáchymově 7 700,- Kč a zbylých 3 530,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme! Příští neděli 20. srpna bude sbírka určená na podporu Arcibiskupského semináře v Praze.

V úterý je slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Z toho důvodu se bude tento týden mše svatá v Jáchymově sloužit v úterý a ne ve středu.

V pátek 18. srpna v 11 h. bude v Ostrově v kostele sloužena zádušní mše svatá za zesnulou farnici paní Ingeborg Suchanovou.

Příští neděli – 20. srpna v 10 h. se bude sloužit poutní mše svatá v Jáchymově.  

Už teď upozorňujeme na seminář Obnovy v Duchu Svatém, který bude probíhat u nás ve farnosti na faře v Ostrově na podzim od 5. října do 14. prosince. Setkání se budou konat každý čtvrtek od 18 h. Přihlášky na tento seminář již můžete zasílat na email farnosti (farnost.ostrov@bip.cz), můžete se ale přihlásit také přímo ve farní kanceláři nebo přes QR kód z plakátku.

Mše svaté v Ostrově budou slouženy od úterý do pátku vždy v 18 h. Podrobný rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

www.farnostostrov.cz

Farnost Ostrov a Jáchymov

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064