17. neděle v mezidobí (týden od 30. července do 6. srpna 2023)

17. neděle v mezidobí

 (týden od 30. července do 6. srpna 2023)

30. července                neděle

   17. neděle v mezidobí

Ostrov               830 – mše svatá za farnost

Jáchymov         1000 – mše svatá

Hroznětín         1130 – mše svatá

31. července                            pondělí

Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

1. srpna                           úterý

Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

Pernink            1630 – mše svatá

Ostrov              1800 – mše svatá za †† rodiče Marii a  Jaroslava

2. srpna                         středa

 

Jáchymov         1600 – mše svatá

Ostrov               1800 – mše svatá

3. srpna                        čtvrtek

Ostrov  1800– mše svatá po mši svaté eucharistická adorace

4. srpna                          pátek

Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

Ostrov 1700 – tichá eucharistická adorace –
                                možnost svátosti  smíření

                  1740–pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci  Ježíšovu   

              1800 –  mše svatá

5. srpna                        sobota

 

Horní Blatná  1500 –  poutní mše svatá

Boží Dar          1800 – mše svatá

6. srpna                        neděle

Svátek Proměnění Páně

18. neděle v mezidobí

Ostrov              830 – mše svatá za farnost

Jáchymov        1000 – mše svatá

Hroznětín        1130 – mše svatá

 

Ohlášky

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Minulý týden sbírka vynesla celkem 10 418,-Kč (z toho v Ostrově se vybralo 2 933,- Kč, v Jáchymově 4 700,- Kč a zbylých 2 785,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme!

V pátek je „první pátek v měsíci“ a zároveň památka sv. Jana Marie Vianneye. Od 17 h. tichá eucharistická adorace a možnost svátosti smíření. V 17:40 h. pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a v 18 h. mše svatá.

V sobotu zveme na poutní mši svatou na Horní Blatnou ke sv. Vavřinci. Mše bude sloužena od 15 h.

Mše svaté v Ostrově budou slouženy od úterý do pátku vždy v 18 h. Podrobný rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

 

www.farnostostrov.cz

 

Farnost Ostrov a Jáchymov

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064