Zelený čtvrtek ve farnosti Ostrov

Zelený čtvrtek, 2022

 

Dnes v naši farnosti Mše svatá na památku večeře Páně v Jáchymově je v 16h, a v Ostrově v 18h (její součástí bude obřad mytí nohou). Po mši svaté adorace v Getsemanech do 22h.

Zítra na Veliký Patek V Ostrově v 9h ráno modlitba se čtením a ranní chvály, od 10h do 12h svátost smíření, v 16:15h Křížová cesta, v 17h Velkopáteční obřady a následně adorace u Božího hrobu do 22h. V Jáchymově od 15:30h svátost smíření v 16h Křížová cesta, v 16:30h Velkopáteční obřady.

Velikonoční obřady se budou konat jen v Ostrově. Začátek na Bílou sobotu ve 21h.

 

Zelený čtvrtek (latinsky feria quinta hebdomodae sanctae[1]) je podle křesťanské tradice pátý den Svatého týdne (počítáno od Květné neděle včetně) a předvečer velikonočního tridua. Křesťané všech denominací si připomínají poslední večeři Ježíše Krista s dvanácti učedníky a ustanovení eucharistie.

Přívlastek zelený vznikl podle některých teorií v němčině zkomolením původního názvu Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) na Gründonnerstag (zelený čtvrtek).[2]

římskokatolické církvi se dopolední mše (missa chrismatis) slaví pouze v katedrálách. Sídelní biskup svolává kněze své diecéze a spolu s nimi žehná oleje katechumenů, nemocných a křižmo. Při této mši svaté kněží obnovují svoje kněžské závazky.

Mše chrismatis v Plzní v katedrale sv. Bartoloměje začína v 9.30.

Večerní mše (missa vespertina in coena Domini) se slaví ve všech farních kostelech jako připomínka poslední Ježíšovy večeře, ustanovení eucharistie a ustanovení kněžské služby. Římský ritus umožňuje zařadit mytí nohou podle Ježíšova příkladu J 13, 5 (KralČEP).

Při zpěvu Gloria večerní mše zvoní zvony a pak se odmlčí až do Gloria Velikonoční vigilieZvony odlétají do Říma. Zapovězený zvuk zvonů a zvonku je nahrazen dřevěnými klepači nebo řehtačkami. Na konci mše se odnáší eucharistie mimo svatostánek na jiné vhodně upravené místo v kostele. Znázorňuje se tak odchod Ježíše z Večeřadla do Getsemanské zahrady.

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064