SVATÝ TÝDEN – VELIKONOCE (týden od 10. dubna 2022 do 18. dubna 2022)

SVATÝ TÝDEN – VELIKONOCE

(týden od 10. dubna 2022 do 18. dubna 2022)

10. dubna 2022         Neděle

Květná neděle

6. neděle postní

Ostrov               830 –   Mše svatá s průvodem s ratolestmi

                         1700 –   Křížová cesta

Jáchymov       1000 –   Mše svatá s průvodem s ratolestmi

Hroznětín      1130 –   Mše svatá s průvodem s ratolestmi                   

 

 

12. dubna 2022           Úterý

 

Pernink     1630 –  Mše svatá     

Ostrov        1800 –  Mše svatá  za † Ludevíta

                                  Kamenára a celý rod

Jáchymov   1930 – Varhanní koncert

 

13. dubna 2022           Středa

 

 

Ostrov        1800 – Mše svatá 

 

14. dubna 2022        Čtvrtek

Zelený čtvrtek

Jáchymov     1600  –  Mše svatá na památku večeře Páně

                       po mši svaté krátká poklona – Getsemany

 

 Ostrov           1800  –  Mše svatá na památku večeře Páně

                       1900 – 2200  –  Adorace Getsemany

 

15. dubna 2022          Pátek

Velký pátek

Ostrov    900 –  Modlitba se čtením a ranní chvály

              1000 –1200 –  Svátost smíření

              1615  – Křížová cesta                 

              1700 –  Velkopáteční obřady – Památka umučení  

                           Páně s adorací kříže

             1830 –  2200     Adorace u Božího Hrobu

 

 Jáchymov        1530  – svátost smíření     

                           1600  – Křížová cesta     

                          1630 –  Velkopáteční obřady – Památka

                          umučení Páně s adorací kříže a krátká 

                          poklona u Božího hrobu

 

16. dubna 2022        Sobota

Bílá sobota

Ostrov                900  – Modlitba se čtením a ranní chvály                  

             1000 –  1700  –  Adorace u Božího Hrobu

             1000 –1200    –  Svátost smíření

                        1700    –  Žehnání velikonočních pokrmů

                        2100      Velikonoční vigilie

 

 

 

 

17. dubna 2022        Neděle

 

 

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Boží hod velikonoční

Ostrov      830 –  Slavnostní velikonoční mše svatá

                    Po mši svaté farní velikonoční snídaně na faře

        1700 –  Velikonoční varhanní koncert se zamyšlením  

Abertamy            830 –  Mše svatá

Jáchymov           1000 –  Mše svatá za † rodinu 

                                         Hammerových a Löfflerovi

Horní Blatná     1130–   Mše svatá

Pernink              1130 –  Mše svatá

Radošov             1530 –  Mše svatá

 

18. dubna 2022      Pondělí

Velikonoční pondělí

Ostrov     900 –    Mše svatá

Ohlášky:

Dnešní sbírka je určená na náklady spojené s přípravou velikonočních svátků. Děkujeme za vaší finanční podporu a děkujeme za dary do pokladničky na květinovou výzdobu Božího hrobu a celého kostela o Velikonocích.

Sbírka na Velký pátek je určena na Svatou zemi. Minulou neděli sbírka vynesla celkem  4 551,- Kč. Z toho v Ostrově se vybralo 1 716,- Kč. a v Jáchymově 2 075,- Kč. Zbylých  760,- Kč  bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté.

Dnes (v neděli) v 17h Křížová cesta v kostele v Ostrově

Dnešním slavením Květné neděle vstupujeme do slavení, pro křesťany nejdůležitějšího týdne v roce. Svatý týden, který dnes zahajujeme, vyvrcholí slavením Veliké noci, ve které náš Pán vstal z mrtvých. K těmto oslavám nás připravuje Velikonoční triduum. Na Zelený čtvrtek dopoledne se všichni kněží shromáždí v katedrále na takzvané Missa Chrismatis, při které budou svěcené oleje, které se potom používají následující rok při udělování svátostí.

Při této mši svaté kněží obnovují svoje kněžské závazky. Pokud by se chtěl někdo z farníků této mše zúčastnit, ať se přihlásí u kněze po mši svaté. Odjezd do Plzně z Ostrova v 7:30h.

Večer se konají ve farnostech mše svaté na památku večeře Páně. Mše svatá v Jáchymově je v 16h. Mše svatá v Ostrově v 18h a její součástí bude obřad mytí nohou. Po mši svaté adorace v Getsemanech do 22h.

Velký pátek je jediný den v roce, kdy není sloužena mše svatá. Tento den uvažujeme o Ježíšově odsouzení a umučení na kříži. Nejdůležitější z hlediska liturgie jsou v tento den obřady na památku umučení Páně s uctíváním kříže. V Ostrově v 9h ráno modlitba se čtením a ranní chvály, od 10h do 12h svátost smíření, v 16:15h Křížová cesta, v 17h Velkopáteční obřady a následně adorace u Božího hrobu do 22h. V Jáchymově od 15:30h svátost smíření v 16h Křížová cesta, v 16:30h Velkopáteční obřady.

Na Bílou sobotu uvažujeme o Ježíšově utrpení, smrti a o jeho sestoupení mezi mrtvé. V kostelích je veliké ticho a konají se adorace u Božího hrobu. Po západu slunce začíná Velikonoční vigilie – nejdůležitější liturgie z celého roku, kdy slavíme Kristovo vzkříšení.

Na Bílou sobotu v Ostrově v 9h modlitba se čtením a ranní chvály. Od 10h tradiční brigáda na čištění svícnů a ostatních liturgických předmětů. Od 10h do 17h probíhá adorace u Božího hrobu. Od 10h do 12h svátost smíření, v 17h žehnání Velikonočních  pokrmů, ve 21h Velikonoční vigilie.

Na všechny adorace (Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota) se můžete zapsat na připravené listy, které jsou připravené na stolku v kostele.

V neděli na Boží hod velikonoční bude mše svatá v Ostrově v 8:30h a po ní zveme všechny farníky na velikonoční snídani na faře. Prosím ať každý donese nějakou velikonoční dobrotu. V 17h v Ostrově bude velikonoční varhanní koncert se zamyšlením. V tento den se také uskuteční mše svaté v Abertamech v 8:30, v Jáchymově v 10h, v Horní Blatné a Perninku v 11:30h a v Radošově v 15:30h.

Mše svatá na Velikonoční pondělí v Ostrově v 9h.

Všechny tyto informace a mnoho dalších najdete v novém čísle farního zpravodaje, který bude k dispozici po mši svaté. Děkujeme panu Igorovi Adamovičovi za redakci zpravodaje. Děkujeme za dobrovolný příspěvek na tisk.

Po dlouhých přípravách s dnešním dnem spouštíme nové webové stránky na adrese : www.farnostostrov.cz

Děkujeme sponzorům, kteří vytvoření stránek zaplatili – manželům Ladislavu a Kateřině  Šmucrovým a našemu webmástrovi panu Karlovi Faltýnovi.  Nějakou dobu budou ještě fungovat  dosavadní stránky. Na nových i starých stránkách samozřejmě najdete aktuální informace.

Přejeme všem krásné prožití Svatého týdne a celých Velikonočních svátků.

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064