Slavnost Nejsvětější Trojice (týden od 4. do 11. června 2023)

Slavnost Nejsvětější Trojice

(týden od 4. do 11. června 2023)

4.června                       neděle  

Slavnost Nejsvětější

 Trojice

Jáchymov    1000 – mše svatá za zdraví pro Kristýnu

Kubačákovou

Pernink        1130 – poutní mše svatá

Ostrov          1800 – mše svatá s udílením svátosti biřmování

5. června                            pondělí

Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

 
6. června                        úterý

Ostrov           1800 – mše svatá za živé a zemřelé členy

„Živého růžence“

7. června                       středa

 

Jáchymov      1600 – mše svatá

Ostrov            1800 – mše svatá

8. černa                        čtvrtek

Slavnost Těla a Krve Páně

Ostrov            1800 – mše svatá

po mši svaté eucharistický průvod

9. června                        pátek Ostrov             1800 – mše svatá

10. června                    sobota

 

Horní Blatná           1500 – mše svatá

Kaple sv. Rodiny  1630 – mše svatá

11. června

10. neděle v mezidobí

Ostrov              830 – mše svatá  za farnost

Jáchymov       1000 –  mše svatá

 www.farnostostrov.cz

  

Ohlášky

Děkujeme za dary do dnešní sbírky. Minulý týden sbírka vynesla celkem 9 882,- Kč a 26€ (z toho v Ostrově se vybralo 2 955,- Kč, v Jáchymově v sobotu a neděli 5 522,- Kč a 26 € zbylých 1 405,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté). Všem dárcům děkujeme.

Do letošní Noci kostelů byl zapojen rekordní počet 17 kostelů a kaplí v naší farnosti. Velice děkuji všem, kteří v jednotlivých místech připravovali program a do akce se zapojili.

V pondělí zveme na Večer chval, který se bude konat ve farním sálu od 18 h. a v úterý od 19 h. jako obvykle zveme na biblické společenství. V úterý se bude sloužit mše svata v Ostrově za  živé a zemřelé členy „Živého růžence“.

Ve čtvrtek je Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo.  Po mši svaté bude eucharistický průvod na náměstí.

V nejbližší pátek 9. června zveme všechny děti spolu s rodiči na dětské odpoledne plné her, spojené s táborákem, opékáním buřtů, zpěvem a hrou na kytaru. Odvážlivci mohou na faře přespat ve spacáku. Začátek akce v 17 h.

Připomínáme, že v neděli 18. června odpoledne se bude konat „Farní den“ na farní zahradě. Těšíme se na nápady farníků, jak by tato akce měla probíhat.

Příští neděli nebude mše svatá V Hroznětině.

Ve středu 14. června od 19 h. se bude na faře v Ostrově konat setkání Pastorační rady naší farnosti.

V pátek 9 června v kostel sv. Michaela v Ostrově  pohřeb zesnulého Josefa Cirla, měl nedožitých 80 let.

Podrobný rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

www.farnostostrov.cz

 

 

 

Farnost Ostrov a Jáchymov

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064