Pozvaní na Velkopáteční obřady a Velikonoční vigilii a Velikonoční mše svaté ve farnosti Ostrov (fotografie ze mši svaté na památku ustanovení eucharistie)

Veliký Pátek

Ostrov

16:15h Křížová cesta

17h Velkopáteční obřady a následně adorace u Božího hrobu do 22h.

 Jáchymov

od 15:30h svátost smíření

16h Křížová cesta

16:30h Velkopáteční obřady

Bílá sobota

Ostrov

9h modlitba se čtením a ranní chvály

Od 10h tradiční brigáda na čištění svícnů a ostatních liturgických předmětů

Od 10h do 17h probíhá adorace u Božího hrobu

Od 10h do 12h svátost smíření

17h žehnání Velikonočních  pokrmů

21h Velikonoční vigilie

Jáchymov

17h Velikonoční vigilie

Neděle – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Ostrov      830 –  Slavnostní velikonoční mše svatá

Po mši svaté farní velikonoční snídaně na faře

1700 –  Velikonoční varhanní koncert se zamyšlením

Abertamy            830 –  Mše svatá

Jáchymov           1000 –  Mše svatá za

Horní Blatná     1130–   Mše svatá

Pernink              1130 –  Mše svatá

Radošov             1530 –  Mše svatá

Velikonoční pondělí

Ostrov     900 –    Mše svatá

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064