Ve středu zveme po mši svaté na mariánskou pobožnost k Panně Marii Věrné.  Po zakončení pobožnosti bude setkaní při „bábovce“ na faře s promítáním fotek z cesty do Jihoafrické republiky.

Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně. Po mši svaté eucharistická adorace. Od pátku začíná devítidenní příprava na slavnost Sesláni Ducha svatého.