DOBA VELIKONOČNÍ (týden od 17. dubna 2022 do 24. dubna 2022)

DOBA VELIKONOČNÍ

(týden od 17. dubna 2022 do 24. dubna 2022)

17. dubna 2022          Neděle

 

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Boží hod velikonoční

Ostrov      830 – Slavnostní velikonoční mše svatá

Po mši svaté farní velikonoční snídaně na faře

1700 – Velikonoční varhanní koncert se zamyšlením

Abertamy            830 – Mše svatá

Jáchymov           1000 – Mše svatá za † rodinu

Hammerových a Löfflerovi

Horní Blatná     1130– Mše svatá

Pernink              1130 – Mše svatá

Radošov             1530 – Mše svatá

 

18. dubna 2022         Pondělí

Velikonoční pondělí

Ostrov     900 –    Mše svatá
19. dubna 2022           Úterý Ostrov      1800 – Mše svatá
20. dubna 2022          Středa Ostrov       1800 – Mše svatá

21. dubna 2022         Čtvrtek

 

Ostrov      1800 – Mše svatá

po mši svaté eucharistická adorace

22. dubna 2022           Pátek Ostrov      1800 – Mše svatá za † Rudolfa Hynka a celý rod

23. dubna 2022         Sobota

 

Abertamy                     1500 – Mše svatá

Kaple Sv. Rodiny         1630 – Mše Svatá                  

24. dubna 2021         Neděle

2. Neděle Velikonoční

Neděle Božího Milosrdenství

Ostrov              830 – Mše svatá za farnost

Jáchymov       1000–  Mše svatá

Hroznětín      1130–   Mše svatá

 

Ohlášky:

Děkujeme za vaše dary do dnešní sbírky. Minulou neděli sbírka vynesla celkem 6 913,- Kč. Z toho v Ostrově se vybralo 3 739,- Kč a v Jáchymově 2 574,- Kč. Zbylých 600,- Kč. bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Mše sv. ve velikonočním týdnu budou v Ostrově v pondělí v 9 h a od úterý do pátku vždy v 18 h.  V tento týden nebudou mše svaté v Perninku ani v Jáchymově. V sobotu bude mše svatá v Abertamech od 15 h a v Kapli sv. Rodiny v Ostrově od 16:30.

Zítra na Velikonoční pondělí od 15 h do 17 h bude otevřen hřbitovní kostel sv. Jakuba Většího v Ostrově. Nově je zde umístěna křížová cesta – dar z Rastattu.

Za týden je neděle Božího Milosrdenství. Při mši svaté v Ostrově v 8:30 se nám představí děti, které se připravují k prvnímu svatému přijímání.

Ve středu po mši svaté bude biblické společenství.

Ve čtvrtek v 19 h se uskuteční příprava na biřmování pro mladé.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

Všem farníkům a hostům, kteří nás v těchto dnech navštěvují přejeme radostné a požehnané Velikonoce. Naše přání směřují také k obyvatelům Ukrajiny, kteří jsou ve velkém počtu ubytováni ve všech obcích naší farnosti. Sestry a bratři, kteří patří do církve řeckokatolické, nebo pravoslavné budou slavit Velikonoce za týden. Ať oslavy velikonočních svátků nám všem přinesou útěchu a vnesou do našich srdcí optimismus a naději.

„Vzkříšený Ježíši, Kníže pokoje svěřujeme Ti Ukrajinu a prosíme o Mír pro tuto zemi a pro celý svět.“

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064