DOBA VELIKONOČNÍ (týden od 15. května 2022 do 22. května 2022)

DOBA VELIKONOČNÍ

(týden od 15. května 2022 do 22. května 2022)

15. května 2022        Neděle

5. Neděle Velikonoční

 

Ostrov              830 –  Mše svatá

                       1700 –  Májová pobožnost

Jáchymov       1000–  Mše svatá

Hroznětín      1130 – Mše svatá

16. května 2022        Pondělí

Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech

 

Ostrov        1800 – Mše svatá  

17. května 2022          Úterý

Pernink      1630 – Mše svatá

Ostrov        1800 – Mše svatá   za † Marii

 

18. května 2022          Středa

Jáchymov     1600 – Mše svatá

Ostrov           1800 – Mše svatá  za † Marii

19. května2022         Čtvrtek

 

Ostrov      1800 – Mše svatá 

                              po mši svaté eucharistická adorace                

20. května 2022           Pátek

Ostrov      1800 –  Mše svatá

 

21. května 2022         Sobota

 

Abertamy                 1500 – Mše svatá

Kaple sv. Rodiny     1630 – Mše svatá 

22. května 2022         Neděle

6. Neděle Velikonoční

 

Ostrov              830 –  Mše svatá

Jáchymov       1000–  Mše svatá

Hroznětín      1130 – Mše svatá

 www.farnostostrov.cz

 Ohlášky:

Dnešní sbírka je určená na zaplacení elektřiny a topení. Sbírka za týden bude určená na   náklady spojeně s návštěvou naši partnerské farnosti Rastatt. Sbírka minulou neděli vynesla celkem 6 464,- Kč. ( v Ostrově se vybralo 3 677,- Kč a v Jáchymově 1 897,- Kč. Zbylých 890,- Kč. bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté.) Všem dárcům děkujeme.

Před týdnem jsme prožívali společně pout k Panně Marii Věrně a Klášterní slavnosti. Veliké poděkováni patří vedení města Ostrov za nápad uspořádat v rámci oslav Festival Křesťanských hudebních skupin a všem zaměstnancům za profesionální přípravu a organizaci akce.

Děkuji všem kteří se včera zúčastnili brigády na faře. Udělalo se kus práce.  Potřebujeme ještě práci dokončit,  proto zveme na ještě jednou brigádu příští sobotu

od 9h.

Blíží se návštěva farnosti Rastatt, která proběhne od 3.6. do 6.6.22. Přípravné setkaní farníků před návštěvou se uskutečni na faře v Ostrově ve středu 25 května v 19h.

Dnes v 17h zveme do kostela v Ostrově na Májovou pobožnost.

V pondělí je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech – mše svatá v Ostrove v 18h.

Ve středu po mši svaté zveme na biblické společenství.

Ve čtvrtek příprava na svátost biřmování.

 V pátek v 19h bude setkání pro dospělé k prohloubení víry. Budeme se věnovat  knize Genesis.

Mše sv. v týdnu budou v Ostrově od úterý do pátku vždy v 18h. V úterý je mše svatá na Perninku v 16:30 a ve středu v Jáchymově v 16h. V sobotu bude mše svatá v Abertamech  od 15h a v Kapli sv. Rodiny v Ostrově v 16:30h.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

www.farnostostrov.cz

 

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064