DOBA VELIKONOČNÍ (týden od 1. května 2022 do 8. května 2022)

DOBA VELIKONOČNÍ

(týden od 1. května 2022 do 8. května 2022)

1. května 2022          Neděle

3. Neděle Velikonoční

 

Ostrov              830 – Mše svatá

                        1600 – májová mariánská pobožnost v

                                    Einsiedelnské Kapli

Jáchymov     1000 – Mše svatá

Hroznětín     1130–  Mše svatá

 

2. května 2022         Pondělí

 

3. května 2022           Úterý

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

Pernink      1630 – Mše svatá

Ostrov        1800 – Mše svatá  za † Františka Matušku

                     1900 – Setkání organizátorů Noci Kostelů

4. května 2022          Středa

Jáchymov     1600 – Mše svatá

Ostrov           1800 – Mše svatá  

5. května 2022         Čtvrtek

 

Ostrov      1800 – Mše svatá        

                               po mši svaté eucharistická adorace               

6. května 2022           Pátek

první pátek v měsíci

Ostrov     1700  – Tichá eucharistická adorace – možnost   

                              svátosti  smíření

                  1740  – Pobožnost k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu   

                  1800 –  Mše svatá

7. května 2022         Sobota

 

Horní Blatná                 1500 – Mše svatá

Kaple Sv. Rodiny         1630 – Mše Svatá                                                                

8. května 2022         Neděle

4. Neděle Velikonoční

Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům

Ostrov              900 –  Poutní mše sv. – po mši sv. (cca 10:00 hod.) bude následovat průvod do klášterního kostela Zvěstování Panny Marie

Jáchymov       1000–  Mše svatá

Hroznětín      1130–  Mše svatá                                    

 

Ohlášky:

Sbírka minulou neděli která byla určená na úhradu nákladů na topení a elektřiny vynesla celkem 6 440,- Kč.  Z toho v Ostrově se vybralo 3 466,- Kč a v Jáchymově 2.514,- Kč. Zbylých 460,- Kč. bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme. Sbírka za týden je určená na pomoc pronásledovaným křesťanům.

Dnes je v Ostrově  májová mariánská pobožnost v Einsiedelnské Kapli v 16h.

V úterý po mši v 19h je setkání organizátorů Noci Kostelů pro vytvoření programu a koordinaci w jednotlivých kostelích.

Ve středu po mši svaté bude biblické společenství.

Ostrovská Charita a Dům Kultury zvou na benefiční koncert žáku ZUŠ Ostrov a ukrajinských děti  koncert Děti dětem. Koncert se uskuteční ve středu 4 květná v 18h v Domu Kultury.

Ve čtvrtek v 19 h se uskuteční příprava na biřmování pro mladé.

Na pátek připadá první pátek v měsíci. Od 17h bude tichá eucharistická adorace, možnost sv. smíření, v 17:40 pobožnost k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. V 19h. na faře v Ostrově bude setkání pro dospělé  k prohloubení víry na téma jak vznikalo Písmo svaté.

V sobotu na zahájení Klášterních slavnosti bude v kostele v Ostrově v 18h koncert Evy Mokré  (VIOLA) a Martina Matušky (VARHANY)

V neděli za týden v Ostrově je pouť k Panně Marii Věrné. Mše svatá bude v 9h. Po mši sv. bude následovat průvod do klášterního kostela Zvěstování Panny Marie. V letošním roce bude hudební program koncipován jako setkání nejen křesťanských umělců a skupin. Akce se koná pod záštitou Mons. Tomáše Holuba, biskupa Plzeňského.

Mše sv. v týdnu budou v Ostrově od úterý do pátku vždy v 18h. V úterý je mše svatá na Perninku v 16:30 a ve středu v Jáchymově v 16h. V sobotu bude mše svatá na Horní Blatné od 15 h a v Kapli sv. Rodiny v Ostrově od 16:30.

Rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách farnosti a na nástěnce.

www.farnostostrov.cz

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064